Google

Translate blog

söndag 8 december 2013

Valstrategi bakom hårdare kontroll inom fas 3 troligen blir det många arbetsförmedlare som önskar byta sin uppgift som fas 3 arbetande nu. Om alla betalade lika mycket skatt av inkomsten som arbetslösa gör genom sin a-kasseersättning, så skulle vi haft en bättre vård och skolaCitat: Sedan år 2000 har skatternas andel av inkomsten sjunkit från 51,5 procent till 44.1 procent.

Det betyder i reda pengar att vi år 2015 avsätter 330 miljarder kronor mindre till skolor och övrig välfärd än vad vi avsatte år 2000 i motsvarande värde.
--- 330 miljarder kronor!

Självklart kan så stora nedskärningar inte ske utan att det märks.

Därför är det nödvändigt att sätta in de senaste årens välfärdsfakta, det vill säga bottennoteringar i svensk skola, tredubblade barngrupper, dödsfall på sjukhus och vanvård på äldreboenden, i sitt rätta sammanhang, nämligen som en följd av det minskade skatteuttaget. Slut citat.

Detta var alliansens inte fullt uttalade agenda men som jag påstår den agenda de gick till makten på  ”arbetslinjen” vilket de trummade in i svenska folket där mer åt de med arbete genom jobbskatteavdrag - mindre åt sjuka o arbetssökande, vilka skulle ses som ”tärande bidragstagare” vilka skulle segregeras ekonomiskt för att visa vad som sker om en person inte med alla medel kämpar för att få eller behåller en anställning. Moroten skulle vara jobbskatteavdrag.

Arbetssökande o sjuka skulle själva utan hjälp ta sitt ansvar för att söka en anställning, om de misslyckades fick de skylla sig själva och se hur deras ekonomi försämrades år för år. Till slut skulle de placeras som en lönsam företagsformsidé hos anordnare av fas 3 och där så var möjligt arbeta utan lön - i annat fall bara förvaras dagligen måndag till fredag mellan 8.00-17.00.

Kontroll att allt inom arbetsmarknaden fungerade skulle arbetsförmedlingen få. Att fas 3 are satt på sin plats 9 timmar på dagen. Att förmedla arbeten eller skapa kontakter på arbetsmarknaden fick läggas åt sidan med undantag av sökningen efter fas 3 anordnare till förmån för kontroll av arbetssökandes rätt till ersättning från a-kassan. Jobbsökeri skulle de arbetslösa själva ha ansvaret för men kontrolleras att de gjorde detta numera månad för månad att så sker blev arbetsförmedlingens primära uppgift.
Men vad alliansen inte visade var den dolda agendan, baksidan av hur samhället med ovanstående politik skulle bli, denna ses nu och uttalas i citatet ovan.
Förstod svenska folket vad som skulle ske med Sverige när alliansen skallade ut sin så kallade arbetslinje?
Säkert såg många farorna, men de såg dem som något som låg i framtiden och hoppades på det bästa, då jobbskatteavdrag gjorde att avtalsenliga löneökningar fick påspädning av köpkraften, jobbskatteavdragen vilka var mutan till svenska folket, för att förändra samhället till en konservativ halvdemokrati.

Demokratin sattes ur spel sommaren 2011 när riksdagen tog beslutet att avskaffa fas 3 och alliansen nonchalerade beslutet.

Senast är även uttalandet av Fredrik Reinfeldt att inte släppa fram en regering som enbart innehåller Miljöpartiet och Socialdemokraterna, även om valresultat ger dessa två partier över 50 % i valet 2014.

Just nu skärper arbetsförmedlingen reglerna inom fas 3 nu ska alla i hela Sverige förvaras mellan 8.00 -17.00 vardagar på sin anordnade plats vad man gör där kommer i andra hand viktigast är att vara på platsen den tiden. Denna skärpning av förvaring av meningslöshet ska nu tvinga så många som möjligt av de äldsta de närmare 65 år att redan nu ta ut sin pension eller leva på sparade medel till pensionen.


Detta för att alliansen hoppas att då ska ökningen av fas 3 avstanna lagom till valårets slutspurt och de då kan visa på att nu minskar långtidsarbetslösheten bland de i fas 3. Vi har brutet uppgången blir en valpropaganda men hur de genom att göra fas 3 till en fängelseliknande förvaring fått de som inte orkade,  de äldsta att utgå från förvaringen och att det då minskande fas 3 är av denna anledning kommer det att tigas med. 

Regelskärpningen ovan har funnits länge men har eller kan inte fungera då både anordnare och arbetsförmedlare sett mellan fingrarna av medmänskliga skäl. Men nu ska reglerna följas tuffare personer för ut budskapet målet är att minska ökningen inom fas 3 innan valet. Man får tankarna till arbetsläger i Tyskland en gång där regeringens lakejer tvingade människor till lydnad utan tanke på meningen med detta.