Google

Translate blog

måndag 9 december 2013

De i fas 3 ses som sysselsatta och ingår inte i statistiken som arbetslösa. Alliansens strategi för att bryta ökningen av långtidsarbetslösa ses nedan.Arbetslösheten har med små marginaler mot fjolåret gått ner. Men vad som inte syns är att om de i fas 3 och JOBB räknats som arbetslösa så skulle siffran inte gått ner.
Men vad de själva inte vill berätta är att Fas 3 ingår i sysselsättningssiffrorna.

De i fas 3 ses som arbetande mellan 8.00 - 17.00 utan lön visserligen, men genom detta förfarande av statistik ses arbetslösheten minska och med det utanförskapet, även om antalet fas 3are ökar.
Detta är ett av den dolda agendans kännetecken i alliansens s.k. arbetslinje.
Sysselsättning utan lön ses som lika mycket arbete som den med avtalsenlig lön.
/
Hur de i åtgärder på grund av arbetssökande kan ses som sysselsatta och inte längre arbetslösa är en gåta som enbart kan förklaras som en väg att försköna arbetslöshetsstatistiken.

Detta statiska räknande ingår inte i den dolda agenda moderaterna arbetar utifrån utan ingår i den öppna agendan inom arbetsmarknadsstatistiken, vilken alla kan förstå då den sägs öppet om man söker fakta och inte bara läser i media, vilka oftast döljer det som inte bekräftar tidningens politiska linje, såvida man inte kan få fler läsare att köpa ett lösnummer om man visar politiska fakta motsatta tidningens linje.

Något som förändrats inom fas 3 är förutom namnet till sysselsättningsfasen att fet får vara riktiga arbete. Detta då det annars skulle bli än svårare att placera personerna.
Utöver detta är det viktigare att peronerna är på plats mellan 8 - 17.00 än att de har en meningsfull sysselsättning eller någon alls. att sitta av tiden går i första hand nu efter årskiftet.


Mål att otrivseln ökar o att fler o fler runt 65 ska sluta och ta pension tidigare genom detta hoppas alliansen bryta ökningen av fas 3 deltagare lagom till valspurten och då visa att de lyckats bryta uppåtgången av långtidsarbetsslösa.