Google

Translate blog

onsdag 11 december 2013

Ja, Helene Riviére, det är enda mänskliga lösningen, förtidspension för de oanställningsbara. Alternativet är er krassa ”arbetslinje” innebärande arbetssökande till pension.Citat: Ett tungt beting också för S är nämligen att hela 70 procent av de arbetslösa står långt ifrån arbetsmarknaden (enligt AF). Det är personer över 55 år, personer med låg utbildning, utrikes födda, och funktionsnedsatta. Många av dem är svårligen anställningsbara och svårligen matchningsbara. Dessa människor finns, men de finns inte i S-retoriken. Vilka är planerna för dem? Är det att öppna på vid gavel för förtidspensionering igen?
HELENA RIVIÈRE
skribent och tidigare riksdagsledamot (M) Slut citat.

Skulle du själv vilja leva som arbetssökande med en hela tiden sämre a-kasseersättning, skapad av er moderater, fram till pensioneringen?

A-kassa - för den som får detta - är på samma nivå som 2002 minus 15 % för den som inte får arbete utan istället placeras i fas 3 - en dyr och meningslös åtgärd - där människor blir det de inte alltid var innan denna placering, nästintill oanställningsbara!

Men inte nog med detta, a-kasseersättningen för de som har rätt till denna betalar är enligt samma skattetabell som de gjorde 2006 till skillnad mot de med arbete vilka utöver avtalsenliga årliga höjningar fått fyra jobbskatteavdrag med ett femte på väg!
Som grädde på moset sänks a-kasseersättningen även per automatik årligen då den inte är basbeloppsskyddad likt försörjningsstöd är.

Nej, Helena Riviére, tänk lite på hur du själv skulle vilja leva ditt liv här på jorden om du inte kan få arbete. Som arbetssökande med usla levnadsvillkor som hela tiden försämras i en förvaringsplats kallad fas 3 mellan 8.00-17.00. måndag till fredag. Kanske som utförsäkrad med jämna mellanrum, fast du vet att du mår så dåligt att du inte kan klara av ett arbete?

Nej, man måste tänka ekonomiskt, mänskligt och verklighetsförankrat. Det finns ingen anledning att tro att de oanställningsbara kan bli anställningsbara. Om så vore fallet skulle de ändå kommit så långt från arbetsmarknaden att de inte skulle anställas. Vi ser redan hur arbetsgivare ratar människor fast de kan få nästintill hela arbetskostnaden betald av staten.

Den enda lösningen är förtidspension av arbetsmarknadsskäl!
Det finns ingen annan lösning i verkligheten förutom evigt arbetssökeri och placering i fas 3 eller utförsäkring från sjukförsäkringen, lösningar vilka inte kan ses mer än som omänskliga!

OBS: Jag tror inte så mycket på socialdemokraternas lösning att placera fas 3 are i samhällsuppgifter med statlig avtalsenlig lön heller. De flesta i fas 3 är just genom sin placering konstruerade där och i tidigare faser i jobb och utvecklingsgarantin till  oanställningsbara och apatiska och frustrerade. Det är försent med de flesta av dessa undantag ungdomar som av arbetsförmedlingens oduglighet hamnat i fasen.