Google

Translate blog

lördag 14 december 2013

Nyheten att fler sjuka inte nekas sjukpenning ska utredas, för sjuka ska till en viss procent avslås som sjuka för att ”arbetslinjen” ska skrämma till friskhet eller arbete under sjukdom! Generaldirektör Dan Eliasson har talat. Förslag: inför en slumpgenerator.Citat: Sjukskrivningarna ökar stadigt. Samtidigt har risken att personer nekas eller blir av med sjukpenningen minskat.

Nu ska Försäkringskassan undersöka om den egna satsningen på nöjda kunder kan påverka utvecklingen. Slut citat.

Hemska tanke, handläggarna ser sjuka som sjuka igen och inte som bluffmakare som i de flesta fall försöker få sjukpenning för att slippa arbeta eller söka jobb, med hjälp av läkares intyg att de faktiskt ÄR sjuka!

Utredning ska göras som synes, sjukskrivningarna ska hållas nere även om det innebär att de som sjukskrivs nekas sjukpenning, även om de är konstaterat sjuka och arbetsodugliga eller arbetssökarodugliga!

Citat av Generaldirektör Dan Eliasson på försäkringskassan:  Ett av handläggarnas lönekriterier handlar om deras kundfokus. Källor har uppgivit att handläggare av den orsaken kan påverkas till att vara generösa. Då finns en vilsenhet. Man måste alltid basera beslut på gällande juridik, enligt lagstiftarens intentioner. Jag litar fullständigt på att våra medarbetare kan hålla isär service och rättstillämpning. Slut citat.

De iskalla reglerna ska hållas!

Regelverket är skapat av alliansens iskalla människosyn där utförsäkring ingår och nekande av sjukpenning - i så många fall som möjligt - ska göras, utan att det blir till det antal att media reagerar för mycket.

Ett tips till Dan Eliasson för att få ner sjukpenningstalet till en viss nivå så den blir lika omänsklig som den enligt alliansens regelverk ska vara.

Låt en slumpgenerator avgöra om en sjukskriven person ska få sjukpenning eller inte, ett enkelt system där även handläggare utan medicinsk kunskap likt idag kan snurra på denna för att få ett ja eller ett nej och ställ in den till att ett visst tal av sjukskrivna ska få avslag, vilka avgör generatorn.