Google

Translate blog

söndag 15 december 2013

Avregleringen av tågtrafiken blev som väntat en olycksfaktor som accelererar ytterligare ett ex på alliansens otroligt misslyckade politik - förutom segregation av sjuka och arbetssökande.Citat: De senaste fem åren har över 20 allvarliga tågurspårningar orsakats av fel som Trafikverket känt till. --- en av rapporterna kan man läsa sammanfattningen:
”Trafikverket Järnväg har trots att man kände till den dåliga standarden på banan inte vidtagit några åtgärder när det gäller ett ökat underhåll, utan trafiken har fortgått som vanligt”.

I en annan konstaterar utredaren att lokförare och andra slutat rapportera in fel. De fann det inte längre meningsfullt, eftersom några åtgärder kopplade till rapporterna aldrig gjorts, skriver utredaren. Slut citat.

Detta är resultatet av avregleringen av tågtrafiken och säkert osäkerheten om vems ansvar det numera är att rapportera in fel och vem som ska åtgärda dessa.  Säkert även besparingskrav på trafikverket som numera har ansvaret. Tidigare fanns Banverket från 1988 till 2010 vilket tidigare hade ansvaret både för spår och tågtrafik självklart var det allra bästa för alla - om man inte bara ser på kostnader.

Banverket lade alliansen ner - som mycket annat som fungerat i decennier. Den säkerhet vi som tågresenärer tog som en självklarhet när Banverket fanns, vilka hade hela ansvaret för spåren och ett perfekt samarbete med det enda tågföretag som fanns då SJ gjorde att kaoset vi numera har inte fanns då.

Ju fler kockar desto sämre soppa sägs det och det stämmer numera med alla tågbolag som trafikerar banorna. Ett fungerande bolag som SJ - vilka hade hand om allt - var en garanti för att allt fungerade en gång, i dag är det bara kostnader och konkurrans som gäller och snabba vinster.

Ett idag urvattnat fack där skyddsombuden sällan gör något är likaså en garanti för att skadade spåravsnitt inte stoppas för tågtrafik när lokförare anmäler missförhållanden till trafikverket utan åtgärd så detta verk kan kortsiktigt spara på de medel som ska räcka ett visst år.

Tips till lokförare: Filma skadorna och lägg ut filmerna på YouTube eller låt media publicera dem för att avskräcka passagerare för tågbanornas skick när de ska åka. DÅ kanske något händer.

Att sedan tåg från Italien köps in som inte tål svensk kyla eller tågstopp och tidtabellerna inte kan hållas är även de exempel på vad som händer när en väl inkörd organisation avregleras och säljs ut av dåraktiga politiker (läs alliansen) men även socialdemokratiska regeringar har hittat på idiotåtgärder, som att sälja ut och avreglera.
Vi har/får det samhälle vi förtjänar med de kortsiktiga politiker vi röstar in som bestämmande i ett samhälle som därför fungerar sämre o sämre!