Google

Translate blog

måndag 16 december 2013

Förakt präglar arbetsgivares syn på de som anställs med lönebidrag. Facket reagerar inte, vilket de skulle gjort om personen anställts på normala grunder - med lön utan bidrag.Citat: Våren 2012 kunde Dagens Arbete avslöja att Arbetsförmedlingen skickar sjuka och funktionshindrade till arbetsgivare som struntar i försäkringar och pensioner. --- att tusentals av de arbetsgivare som riksdagens utredningstjänst kontrollerat, fortfarande inte tecknat arbetsskadeförsäkring för sina anställda. Slut citat.

Nog förstår man det förakt arbetsgivare har om personer de inte anställer med riktig lön. De som får riktig lön skulle de aldrig fuska med försäkringen för. De ses som medarbetare och viktiga för företagets lönsamhet och produktion.

Arbetsgivaren vet även att dessa får all hjälp av facket, om det finns ett sådant på arbetsplatsen, då facket stöttar och hjälper anställda som är med i deras avdelning. Skulle fusk uppstå blir det en dyr affär för företaget.

Men lönebidragsanställda är sällan fackmedlemmar och lämnas därför i sticket. De ses som icke helt arbetsdugliga och ses av arbetsgivaren som personer att utnyttja under en tid. Den tid de kan få lönebidrag för dem.

De ska vara så billiga som möjligt, därför betalas inga försäkringar för denna arbetskraft, som ses som tillfällig och mindre värd.

Facket bryr sig inte heller om dem utan ser dem som personer i åtgärd från arbetsförmedlingen och ickeanställda.

Vi har två arbetsmarknader, en med anställda o en med lönebidragsanställda, denna senare grupp ses med misstro av arbetsgivaren och många arbetsgivare tar inte in personer som de kan få bidrag för då dessa ses som ickearbetsdugliga och icke att lita på. Detta oberoende av vilka bidrag de kan få för att ta emot dessa.

Därför är det även en majoritet av företagare av mindre seriöst slag som tar in dessa lönebidragsanställda.

Därav förklaringen till att de inte försäkrar sina bidragsanställda och arbetsförmedlingen ser mellan fingrarna på detta då deras uppgift är att sända ut så många arbetssökande som möjligt på en åtgärd på en arbetsplats och för detta får de tumma på regelsystemet, om det ska ge maximal utdelning av platser.

Det finns inte obegränsat av företag som önskar personer med bidrags anställning.

Jag tar inte upp praktikanter eller fas 3 här, dessa är inte bara andraklassens arbetsmarknad utan av alliansen segregerade personer placerade i utanförskap och har inget med bidragsanställning att göra. Med undantag av fas 3 placerade där arbetsgivaren får bidrag för at förvara dessa som arbetskraft eller som ting utan annat värde än ett ekonomiskt.