Google

Translate blog

tisdag 17 december 2013

Arbetsförmedlingen bör skapa kontakter och ta med arbetssökande för besök på arbetsplatser där arbetare behövs, en och en, inte i grupp.Arbetsförmedlingen behöver bli personlig i så motto att de tar hand om personer och hjälper dem till nytt arbete i första hand, då icke bidragsjobb. Där bidrag betalas ut ska garanti till normalt betalt arbete finnas efter bidragsjobbet.

Det skulle ge en sund arbetsmarknad. I första hand måste det garanteras en lika lång period med riktigt betald lön under lika lång tid som en person först fått särskilt anställningsstöd. Just denna åtgärd kostar arbetsgivare mycket lite i lönekostnad, men ger arbetstagaren en lön det går att leva på. Men efter den tid denne fått denna åtgärd har arbetstagaren inte rätt till nya stämplingsdagar. Därför är det viktigt att förändra denna åtgärd före alla andra. Den är helt enkelt konstig och ologisk i sin nuvarande form.

Citat: Det är ett faktum att vi har Sveriges största platsbank med mer än en halv miljon nya jobb varje år. Det är ett faktum att vi lämnar cirka 200 000 förslag på lediga jobb att söka till våra arbetssökande varje månad och cirka 20 000 förslag på sökande till arbetsgivare som söker nya medarbetare. Det är också ett faktum att över en halv miljon av våra arbetssökande kunder får någon form av jobb varje år. Slut citat.

Många får någon form av jobb men hur många får jobb där bidrag inte var lockbetet och särskilt anställningsstöd ett av dessa lockbeten, där nästintill gratis arbetskraft är en åtgärd. Nästan lika skamfull placering som praktik eller skamplatsen fas 3.

De arbetsgivare som får tips enligt ovan bör inte bara få tips utan besök av arbetsförmedlaren och den de tipsat om personligen.

Att lämna förslag på arbeten att söka är meningslös sysselsättning, att hitta arbeten att söka klarar den arbetssökande själv.

Men mer arbete på personliga besök av arbetstagare och arbetsförmedlare på en tipsad arbetsplats är en lösning som är något som ger allvar för både arbetstagare och arbetsgivare. Tips på jobb att söka ger inte det, det är bara pappersexercis.

Men för att förbättra arbetsförmedlingen bör fler förmedlare anställas, ju fler arbetslösa desto fler arbetsförmedlare behövs på fältet, inte framför datorn för att kontrollera att arbetssökande själva söker arbete! Ett eget arbetssökande utan kontakter är meningslöst.