Google

Translate blog

onsdag 18 december 2013

Glöm inte svenskarna, i fas 3 finns vad jag upplevt och sett mest svenskar i dag vilket visar att dessa glöms bort eller prioriteras lägst och medvetet av stat o arbetsförmedling.Nog kan man förstå att många reagerar negativt när arbetsförmedlingen prioriterar att utrikes födda ska få arbete i första hand.

Jag har själv inblick i fas 3 ex och här finns mest svenskar från generationer tillbaks, få utländskt födda finns här och de som kommer in i systemet får relativt snabbt hjälp till annan sysselsättning, med lönebidrag av skilda slag.

Om inte detta skapar främlingsfientlighet vore det konstigt. Många upplever idag att de sätts på undantag i arbetsförmedlingens prioriteringar och att utländskt födda går före.
Säkert är det regelsystem från staten som ligger bakom detta, men faran när åtskillnader görs av detta slag är stor.

Citat: Sedan Alliansen kommit till makten 2006 har 160 000 av 230 000 jobb gått till personer som kommer från andra länder, visar siffror som Ekot rapporterar om idag och som SvD tog fram i februari i år.

Det innebär att sju av tio jobb gått till utrikes födda. --- För att få ökad sysselsättning måste merparten av jobben gå till utrikes födda, förklarar han. Slut citat.

Uttalandet kommer från Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen.
Men svenskarna då, varför sätts de åt sidan för att sedan placeras i fas 3?! Majoriteten i fas 3 är svenskar som är födda här sedan flera generationer.

Varför måste merparten av nya jobb gå till utrikesfödda för att sysselsättningen ska öka? I min matematik borde sysselsättningen öka även om svenskar fick konkurrera om jobben och fick samma hjälp och prioriteringar för att få arbete!

Jämlikheten mellan grupper i samhället är frånvarande inom många områden idag. Skatter betalas utefter om du har anställning eller inte. Sjuka ses som utförsäkringsbara för att spara medel till skattesänkningar för de med arbete.

Det nu snart införda femte jobbskatteavdraget ska öka statsskulden för att fås igenom! Allt med syftet att öka skillnaderna ekonomiskt i samhället.

Vi är på en farlig väg, en väg som kan leda till fascism och skulden för denna väg och dess eventuella mörka mål står idag Moderaterna och deras lydpartiers politik för.