Google

Translate blog

lördag 21 december 2013

Vi har satt politiker för att förverkliga att ingen ska ha det svårt i samhället inte för att som denne moderat i Lund säger uttala sig som att gör något själva. Riktat till kyrkan.Vi har ingen statlig kyrka idag därför är inte kyrkan en del av makten och ska inte ha ansvar för sociala kostnader eller behov. Dessa behov ska i första hand staten och i andra hand kommunen ha. Vi gemensamt i ett land som varit så idiotiskt att vi gått med i EU och därmed fått ytterligare problem med välfärden i Sverige.

Men moderater i skilda delar av våra kommuner ser kyrkan som möjlig att utnyttja för att spara pengar av allmänna medel till skattesänkningar för de med arbete - på bekostnad av de som inget arbete har eller är sjuka, tiggare eller hemlösa.

Citat: Öppna en plats för EU-migranterna där de kan övernatta och få hjälp med sina dagliga behov. Det önskemålet framför en rad kyrkliga företrädare i en skrivelse till kommunstyrelsen i Lund.

--- Kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M) hade på söndagen inte hunnit läsa skrivelsen, men kommenterade ändå den försiktigt tillmötesgående.

– Vi kan gärna samlas och höra vad frivilligorganisationerna är beredda att bidra med. Det kan aldrig vara fel. Slut citat.

Detta är inte frivilligorganisationers arbete och ansvar - det är statens och kommuners - och kostnaderna får de bära, eller vi alla, på grund av idiotin att gå med på fri rörlighet och andra idiotier som finns inbakat i EU-medlemskapet! Inte tror jag Norge, som är utanför EU, har samma problem som vi.

Uttalandet ovan visar ytterligare en moderat som lägger ansvaret för hjälp på kyrkan och frivilligorganisationerna.

När staten gick med i EU borde de förstått hur det skulle bli i vårt land. Kanske nedanstående var meningen.

Ökad fattigdom och lönedumpning då européer kommer hit för att tigga som en del av försörjning och lönedumpning på arbetsmarknaden då lågavlönade kommer hit och ökad arbetslöshet i Sverige.

 Ut ur EU och till dess, ta ert ansvar som politiker!  Vi svenskar vill ha jobb inte en usel a-kassa o fas 3. Inte en arbetsförmedling som i första hand kontrollerar arbetssökande. Inte ett vi och dom samhälle.

Frivilligorganisationer ska arbeta med att hjälpa till med medel vid katastrofer i samband med jordbävningar etc. i andra länder, inte med att ge medel till personer i Sverige, då staten inte tar ansvar för sitt politiska uppdrag och politiker tar beslut som gör människor fattiga, fast det finns kapital nog för att sänka skatten för de välbärgade!

Staten ska skapa och hålla fast vid ett samhälle för alla - inte skapa segregation och utanförskap, vilket alliansen lyckats förträffligt med!