Google

Translate blog

söndag 22 december 2013

Carl B Hamilton, ekonomisk-politisk talesman för Folkpartiet, är en lögnare av stora mått, läs nedan. Karlen påstår att inkomstskillnaderna inte ökat, men då nonchalerar han de med a-kassa. Skäms vuxna karl!Carl B Hamilton har ingen kontakt med verkligheten fast inflation finns.

A-kassan har legat still sedan 2002 utan basbeloppshöjningar och även sänkts 15 % för de mest behövande, de långtidsarbetslösa, fyra jobbskatteavdrag införts, avtalsenliga höjningar årligen genom fackliga avtal som ökat lönen, men ändå påstår denne man på allvar att inkomstskillnaderna inte ökat!

Carl B Hamilton, a-kassa är en inkomst för de arbetslösa, även om du inbillar svenska folket att det ska kallas bidrag och de som inte har en lön inte ska uttala sig eller ses i statistiken som fullvärdiga medborgare och därmed inte jämföras i förhållande till de med arbete och deras levnadsstandard!

Citat: Ser man till utvecklingen av de disponibla inkomsterna och den så kallade ginikoefficienten – som är ett samlat mått på hur inkomsterna är fördelade i hela befolkningen – har det under alliansregeringen knappast skett några förändringar alls i inkomstspridningen. Slut citat.

Uttalandet ovan är av Carl B Hamilton.

Jaså, ingen skillnad?!

Ta med arbetslösa exempelvis och jämför med de med arbete och hur stor skillnaden är nu och hur stor den var 2006. Arbetslöshetsersättningen har sänkts för långtidsarbetslösa till 85 % av brytbeloppet.

A-kassans storlek ligger kvar på samma nivå som 2002.
Ingen basbeloppshöjning för denna.

De med arbete har till skillnad från 2006 och de arbetssökande fått - hittills - fyra jobbskatteavdrag plus avtalsenliga höjningar årligen av sin lön!

Har då inte inkomstskillnaderna ökat?!
Nej. Inte om man inte låtsas om de som inte har arbete och en lön. Men för att uttala sig om inkomstskillnader, och då att dessa inte ökat, då är det skamligt och enbart ett sätt att dölja sanningen när inte arbetssökandes eller de sjukas villkor finns med i uttalandet.

Inkomstskillnaderna har ökat lavinartat om man ser till allas inkomst och inte utesluter de arbetssökandes villkor och ekonomiska segregation i alliansens s.k. jobblinje, vilken ska ses som en arbetssökarlinje o inget annat. 

Arbetssökandes antal har ökat med utförsäkringen. Inte sysselsättningen.
Inkomstskillnaderna har ökat lavinartat om man inte låtsas att arbetssökande inte finns eller de sjuka och utförsäkrade är ickeexisterande konsumenter och medborgare.