Google

Translate blog

torsdag 26 december 2013

Skolans problem skyller Jan Björklund på Socialdemokraterna, som regerade för snart åtta år sedan. Löjlig är du, Jan Björklund.Skyller du arbetslösheten, den segregerande fas 3 åtgärden, utförsäkringen av sjuka till socialbidrag och ibland självmord, vårdens besparingar och den usla a-kassan även på att Socialdemokraterna regerade innan 2006?!

Troligen gör du det om något mer kollapsar helt av detta, vägen dit är kort.
Skulle du acceptera i opposition om Socialdemokraterna lånat pengar för att sänka skatterna för en viss grupp i samhället som ni nu gör? Säkert inte, det skulle du och övriga borgerliga kallat oansvarigt.

Citat: Läget för svensk skola är allvarligt och skoleleverna förtjänar bättre än nyckfulla piruetter från utbildningsdepartementet. De förtjänar bättre än en regering som i sin senaste höstbudget la 30 gånger mer på skattesänkningar än på skolan. Slut citat.

Friskolor som går i konkurs och där man sorterar ut vilka elever de ser som lönsamma att ta emot för pengahungern skull. Riskkapitalbolag som äger skolor och tjänar pengar på barnens rätt till undervisning. RUT där ekonomiskt starka föräldrar kan köpa läxhjälp medan de som inte kan, ex. de segregerade arbetslösas familjer, inte ens får läxhjälp i skolan, då sparkraven på skolan är hög i kommunerna. Pengarna ska ju räcka till friskolornas verksamhet, vilken är dyrare än den kommunala skolan.

Skäms du inte nu Jan Björklund, då du får ses som den som fick ansvaret av Moderaterna att stå som huvudperson för den nedmonterade skolan? Du är hellurad likt ditt parti av Moderaterna, som om allt misslyckas i framtiden kommer att skylla misslyckandet i skolan på dig och Folkpartiet.

Du - likt övriga lydpartier till moderaterna - har utnyttjats för deras syften och ni kommer att ses som ensam ansvariga i skilda frågor av dem i framtiden, skolan blir folkpartiets då partiledaren tagit uppgiften att - mot bättre vetande - lockats in i en nedmontering av en skola för alla till elitskolor för några få.