Google

Translate blog

tisdag 31 december 2013

Alliansens segregationspolitik söker hela tiden nya vägar till att omforma samhället till ett ”vi och dom” samhälle. Arbetande mot arbetssökande, kollektivavtal mot fri lönesättning, fas 3 bluffutbildningar till löften m.m. m.m.Citat: Vänsterpartiet driver sedan tidigare linjen att helt förbjuda bemanningsföretag, en bransch som i dag sysselsätter drygt 130 000 anställda i Sverige.
– Men det är inte förenligt med EU-reglerna att göra det. Därför vill vi skärpa reglerna i riksdagen i stället. Företag ska inte få sparka fast anställda och ta in bemanningspersonal. Slut citat.

Bemanningsföretagen var spiken i kistan i fackföreningarnas sekelkamp för lika villkor för alla arbetande. Idag utnyttjas anställda i bemanningsföretag som en andra klassens arbetskraft. Sämre lön, får ofta göra de skitigaste jobben och kastas ut från en arbetsplats så fort en uppgift är klar. Internutbildning på en arbetsplats görs enbart så personen kan utföra exakt det den inhyrts för, vilket skapar olycksrisker när denne ibland tvingas ta egna initiativ. Något kamratskap blir denne inte delaktig i.

Citat: Det är inte lätt att få arbetsmarknadsutbildning i fas 3. Många har tjatat sig in. --- Arbetslösa ska inte tvingas avbryta sina utbildningar. Det var Arbetsförmedlingens besked när pengarna till utbildning i fas 3 tog slut för andra gången. I verkligheten råder godtycke. En del får fortsätta och andra åker ut. Slut citat.

Fas 3 löjligheterna fortsätter även under 2014. Reglerna skärps så tillvida att kontrollerna på fas 3 platserna görs så personer sitter där den tid de ska - vad de gör där är betydelselöst - bara de sitter av tiden. Detta är andra klassens medborgare vilkas enda brott är att de misslyckats få ett arbete - vilket i alliansens värld ska bestraffas - och nästa steg kan mycket väl bli arbetsläger eller fotboja.

Citat: Den moderata EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt berättade glädjestrålande att hennes grupp lyckats få bort sju skrivningar om social hänsyn ur det nya EU-direktivet.

Nu finns kravet – som ska säkerställa att arbetare följer kollektivavtal, får skälig lön, vettiga arbetsvillkor och god arbetsmiljö – bara kvar på tre ställen i texten.
Inställningen är skrämmande. Slut citat.

Ja, hånet mot de som kommer hit och får arbeta med en lön svenska arbetare inte haft sedan årtionden ses som en möjlig väg att hålla uppe arbetslösheten bland svenskar som bor i Sverige. Facken görs maktlösa och målet är att svenska löner ska sänkas. Så lågt att vem som helst tar jobben ändå då a-kassan är usel och ska försämras än mer.
Ja, det var tre exempel på alliansens politik inför 2014 andra är fortsatt försämring av a-kassan genom inflationen.

Större klyftor i samhället genom ett femte jobbskatteavdrag…
Gott nytt år!?