Google

Translate blog

söndag 29 juni 2014

Enda möjlighet snart för rationaliseringar och ytterligare ökad vinst i företag är att förbilliga arbetskraften.


Men varför hela tiden försöka öka lönsamheten och var finns gränsen för detta ofog vilket enbart är ett spel för aktieägare och snikna ägare som aldrig blir nöjda med sitt kapital utan anser det ska växa hela tiden.


Citat: – Veolia har vunnit upphandlingen till ett pris som är 50 miljoner kronor lägre än närmaste konkurrent. Nu misstänker vi att Veolia har varslat personal för att få det att gå ihop utifrån det anbud som de vann på. --- Konflikten bottnar i att Veolia har sagt upp 250 tågvärdar och lokförare. De varslade ska få söka om sina anställningar – men till sämre villkor. Slut citat.

Dessa förbannade upphandlingar kommuner och stat satt på sig själva i besparingssyfte. Resultatet har blivit lönedumpande företag från Europa och nu sågs  nästa etapp, försök till lönedumpning av svenska järnvägsanställda.

Säkert blir försöken i framtiden från stora byggbolag också något som kommer. Kollektivavtal måste förhandlas om då anställda avskedas för att åter söka sitt gamla jobb men då på helt nya premisser med lön och anställningsförmåner.

Hur kunde Sverige klara sig innan alla dessa bidrag i anställningsstöd och alla EU-regler som nu finns om fri rörlighet?! Inte var det besparingskrav hela tiden då också. Nej. Istället byggdes välfärds Sverige upp och byggande av alla slag kom. Järnvägsnät, vägar, sjukvård, skolor m.m. och det utan alla upphandlingar där löner var något som förhandlades om när ett företag fått ett uppdrag och kallt räknat med att löner kan man skära i.

Dagens samhälle är kaos och slutet på detta vet vi inte, mer än att det finns ett slut och en ny början igen.

Dagens allianssamhälle är ett farligt samhälle skapat som ett ”vi och dom” samhälle med skarp gräns för ekonomisk segregation mellan de med arbete och de utan eller de sjuka. Ett lätt synbart segregerat samhälle då det skapats genom tjurskalligt nejsägande till bra a-kassa, förtidspension för sjuka och skatteuttag efter om en person har arbete eller inte istället som förr efter bärkraft.

Ett skapat samhälle av detta slag får ytterlighetspartier att blomstra och hatet att öka mot samhällets formare.

Om det är försent att stoppa denna utveckling vet vi inte. En hel generation har växt upp i detta kaos skapat av alliansen.

Plus alla äldre som har minnen av ett helt annat rättvist samhälle där arbete fanns och en arbetsförmedling fanns som hjälpte till med jobbsökande och inte som idag är en kontrollstation av arbetslösas egna jobbsökerier!

Så länge alliansen finns kvar är det kaos på arbetsmarknaden.

 

Inga kommentarer: