Google

Translate blog

torsdag 24 juli 2014

A-kassan och trygghet för arbetslösa tabufråga i valet tack vare alliansens fördomsspridande mot arbetslösa sedan 2006.


Citat: – Reinfeldt har lyckats slå in en kil mellan dem som har arbete och dem som står utanför. --- Enligt LO är därmed ett systemskifte från generell, inkomstbaserad välfärd till ett lågt grundskydd nu genomfört.

--- Det anmärkningsvärda är att systemskiftet har skett utan större debatt, anser Isobel Hadley-Kamptz, författare och opinionsbildare. Slut citat.

Att förstöra solidariteten med de arbetslösa klarade Reinfeldt i en tid då risken är större för arbetslöshet än det varit sedan mycket länge.

Förr när arbetslöshet var mindre troligt var det självklart att bygga upp en bra arbetslöshetsförsäkring och ingen högerpolitiker hade en chans att få makten om denne skrek ut sin avsky mot detta.

Men så kom Reinfeldt och gjorde det ingen annan högerpolitiker lyckats med. Kallade sitt parti ”Nya arbetarpartiet” och spred fördomar mot de som inte hade anställning och påtalade att dessa hade ”för hög ersättning vid arbetslöshet” och ökade på skillnaden mellan de med och de utan arbete genom att sänka ersättningen för de arbetssökande och låta försäkringen ligga fast enligt 2001 års nivå. Utöver det infördes jobbskatteavdrag, med syfte att snabbt öka klyftan mellan de med och de utan arbete.

Sedan ska man även vara förbannad på den socialdemokratiska regering som satt mellan 2001-2006 och då lät arbetslöshetsförsäkringen ligga still i kronor räknat då vi även då hade löneökningar och inflation.

Fördomsskapandet fortsätter.

En uselt låg höjning av arbetslöshetsförsäkringen påtalar nu Socialdemokraterna medan moderaterna sprider sina fördomar vidare och har ingen lägsta nivå i a-kassan bestämts  utan den ska fortsätta försämras med alla till buds stående medel och i detta ingår även spridningen av fördomar.

En av dessa moderater med en skrämmande människosyn uttalar sig här.


Citat: – Att höja den högsta dagersättningen i a-kassan från 680 kronor till 910 kronor, som Socialdemokraterna vill, kostar tre och en halv miljard kronor, säger Anna Kinberg Batra, gruppledare för Moderaterna i riksdagen. Vi har prioriterat annat: nya jobb, utbildning och forskning.

– S-reformen kommer också att få negativ effekt på sysselsättningen. 50 000 färre skulle vara i arbete med en sådan höjning av a-kassan, hävdar Anna Kinberg Batra. Slut citat.

Jag har ingen kommentar till detta, jag ryser av obehag över att ”vår” regering har en människosyn av detta slag.

Personen som uttalar sig är gruppledare för moderaterna i riksdagen och har en trygg anställning!

 

Inga kommentarer: