Google

Translate blog

lördag 12 juli 2014

Ännu ett bevis för hur motsägelsefull och segregerande alliansens politik är.


Citat: Statsrådens arvoden höjs från den 1 juli. Arvodet till statsminister Fredrik Reinfeldt (M) höjs med 4 000 kronor per månad till 156 000 kronor. För övriga ministrar i regeringen blir höjningen 3 000 kronor i månaden, en slutlön på 124 000 kronor.

--- Ökningen för statsministern blir 2,6-procentig och för övriga statsråden 2,5-procentig.

– Vi följer utvecklingen på arbetsmarknaden, särskilt i offentlig verksamhet, och den ekonomiska utvecklingen i stort, säger Nilsson till Aftonbladet.

Han bedömer den procentuella löneökningen som ungefär genomsnittlig i landet. Slut citat.

Plus jobbskatteavdrag fem, vilket alliansen körde igenom fast de fick låna för detta, höjdes lönerna på arbetsmarknaden med i genomsnitt över två procent.

Men då ska vi veta att dessa summor segregerade arbetslösa än mer ekonomiskt. Gapet ökar år för år. A-kassan har legat still i kronor räknat - för de få som får denna - sedan 2002. Ja, 2002 – alltså 12 år!

Vad skulle svenska folket sagt om vi haft lönestopp och inga förbannade jobbskatteavdrag sedan 2002?!

Om så hade skett hade vårt samhälle sett ut som 2002 köpkraftmässigt och avståndet mellan de med lön och de utan arbete inte varit ett gap av orättvisa och ekonomisk segregation.

Vad vi kan utläsa av citatet är årets hitillsvarande ökning i ekonomisk segregation mellan de med och de utan arbete.

Sedan ska vi inte glömma - utöver att a-kassan inte är inflationsskyddad - att för de sämst ställda, de med lång arbetslöshet sänktes till och med a-kasseersättningen med 15 % när Fredrik Reinfeldt visade sitt fula ansikte och sin hemska syn på människan!

Vad har då alliansen ”lovat” de närmsta fyra åren om de vinner valet?

Jo, inte ett öre till de arbetslösa, utan 2018 - när nästa val ska ske efter detta - ska a-kassan ha legat still sedan 2001 - i 17 år alltså! Men löfte om än fler jobbskatteavdrag när ekonomin tillåter.

Tänk om vi haft lönestopp i 17 år, vilket liv det skulle blivitMen de arbetslösa är kuvade av arbetsförmedlare på uppdrag av regeringen så de tiger och lider och sitter av sin tid på slutstationen fas 3 till sist. Där de när de närmar sig pensionen tar ut denna i förtid för att slippa förödmjukas längre och slutar sina dagar som fattigpensionärer.

 

Inga kommentarer: