Google

Translate blog

fredag 18 juli 2014

Bluff och båg från alliansen då det gäller a-kassan. 700 000 personer år 2005 blev 1 500 000 personer 2014.


Citat: Under valrörelsen 2006 gjorde alliansen med moderaterna i spetsen en stor sak av att 700 000 personer i arbetskraften stod utanför a-kassan (avser årsskiftet 2005/2006).  Idag är den siffran 1 500 0000. Man kan fråga sig varför alliansen såg detta som ett stort problem 2006 men inte nu. Slut citat.

Man talade om att fler skulle omfattas av a-kassan. Samtidigt försämrade man a-kassan drastiskt både värdemässigt, skattemässigt och kravmässigt för att få vara i denna. Detta gjordes direkt efter 1 jan 2007.

Medlemsflykten från a-kassan blev stor. Fler omfattades inte av den, utan färre och färre har det blivit, år för år.

Talet under valrörelsen 2006 var som mycket annat i alliansens propaganda ett skynke för att dölja dess verkliga avsikter. Man kallade sig till och med hos Moderaterna som ”det nya arbetarpartiet” och många duperades med detta till att tro att partiet var för de svaga. De lågavlönade, arbetslösa och sjuka.

Men icke. Man utförsäkrade sjuka från sjukförsäkringen, försämrade a-kassan och tänker idag 2014 fortsätta med detta.

Segregerade svenska folket ekonomiskt i de med och de utan arbete genom att inte bara låsa fast a-kassans nivå. Det ansågs ta för lång tid att segregera då, utan istället genomförde man fem jobbskatteavdrag - det sista helt ofinansierat med lånade medel för att få statsbudgeten att gå ihop - när det genomfördes mot merparten av svenska folkets vilja.

Sanningen är att Moderaterna helst velat se en icke existerande a-kassa eller en tidsbegränsad låg arbetslöshetsförsäkring, med syftet att pressa den arbetslösa att få jobb eller egen försörjning under hotet att annars tvingas söka socialbidrag.

Ett stöd som enbart utbetalas när personens alla tillgångar är borta, vilket inte gäller a-kassan som utbetalas till alla som hamnat utanför arbetsmarknaden och arbetsförmedlingen vägrar hjälpa om personen inte tjatar på dessa tjänstemän om hjälp och stöd. Den starke arbetslöse har därmed lättare att få hjälp.

Den svage hamnar i fas 3 och hårdkontrolleras av arbetsförmedlingen så denne hela tiden sänder in jobbansökningar…

 

 

Inga kommentarer: