Google

Translate blog

tisdag 22 juli 2014

Fas 3, nya konstiga idéer från Moderaterna och Centerpartiet.


Arbetsförmedlingens misslyckande - vilket resulterat i jobb och utvecklingsgarantin och slutstationen fas 3 för deltagarna - har varit den mest misslyckade reform någon regering haft i svenska regeringar genom alla tider.

Tjurskalligt har alliansen vägrat slopa skiten och låter arbetsförmedlingen ta ansvaret för dess existens.

Normalt hade varit att stoppa fasen efter första året, då många som kom in i eländet blev kvar för en ny period i fas 3. 

Istället skulle det stoppats och arbetsförmedlingen fått ansvaret att söka, finna och hjälpa dessa personer till omedelbart jobb med lön. Möjligen hade det blivit bidragslön, men bättre det än anordnare som låser in fas 3are vilka själva inte får ett öre i sin inlåsning medan anordnaren får 5000 kr i skattefritt bidrag för varje inlåst exemplar av en fas 3 person. Men nu till valet kommer ytterligare förändring av papperstigerformat för att låta som en förbättring av jobbchanser för den som sitter i fas 3.


Moderaternas tokiga idé. Citat: Matchningsanställning. Långtidsarbetslösa ska kunna få hjälp av rekryteringsföretag och motsvarande som hjälper dem in på arbetsmarknaden med en kombination av handledning och kompetensutveckling. Förebilder finns i flera andra länder, skriver arbetsmarknads­minister Elisabeth Svantesson (M). Slut citat.

Detta är en kopia av de så misslyckade jobbcoachingfirmorna som ungdomar eller personer utanför fas 3 fick tilldelade och vars misslyckande kostade staten enorma summor. Många gånger var det rena lekstugor och förvaring hos dessa.


Citat: Regeringens tremiljarderssatsning på jobbcoacher har inte lett till fler jobb. Det visar en ny rapport som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering har gjort på uppdrag av regeringen.

Antalet inskrivna hos arbetsförmedlingen var lika många innan som efter att de arbetssökande hade varit hos en jobbcoach. Slut citat.

Sedan kommer Annie Lööf med ett lustigt förslag.


Citat: Vi kan se att Fas 3 inte leder till de resultat vi önskar. Nu krävs insatser som gör att även de som står långt ifrån arbetsmarknaden slussas till riktiga jobb. I ett första steg bör etableringslotsarnas uppdrag renodlas till att hjälpa nyanlända till jobb. Dessutom behöver vi släppa in organisationer som bemanningsföretag, som arbetar med matchning, bemanning och rekrytering. I dag ges 120 000 kronor per tvåårig anvisning i Fas 3, dessa resurser kan i stället användas för de aktörer som finner nya vägar till varaktiga jobb, på den ordinarie arbetsmarknaden. Slut citat.

Vad hon säger är egentligen samma sak som moderaterna men med andra ord. Lotsar, aktörer som ska förmedla riktiga jobb till fas 3 are. Men först till de flyktingar som kommer hit från andra länder. Svenskar får vänta. Så det är ord utan innebörd likt moderaternas, inget nytt. 

Men nu till valet ska man försöka ge sken av att något är på gång.

Men vi ser att det enbart handlar om coachning som redan prövats och misslyckats.

 

Inga kommentarer: