Google

Translate blog

onsdag 9 juli 2014

Hänsynslöst människovärde visas av moderaterna då det gäller boendemiljö. Dagens Nyheter har börjat vässa klorna för att hjälpa alliansen till valseger.


Citat: Genom Akademiska hus skulle annan lagstiftning kunna testas på försök, enligt Oskar Öholm. Ett exempel är den norska, som tillåter mindre studentbostäder än i Sverige. Ett annat exempel handlar om att bullergränserna ska kunna överskridas, --- Redan i dag upplever en miljon svenskar att de blir ”ganska” eller ”mycket” störda vid rådande gränsvärde. Då bullernivån höjs stiger andelen som upplever problem raskt. Slut citat.

Ungdomar - anser alliansen - ska stå ut med mindre bostäder än idag, ideal har de som att villaägare ska lösa viss del av bostadsbristen genom att bygga större friggebodar i sina trädgårdar och hyra ut för bostadsändamål. Så löser det viss del av alliansens ansvar för bostadsmarknaden och så blir det extra pengar till de som har möjlighet att bygga dessa små hyddor.

Bullervärdena för bostäder ska ändras, kanske för att de som bor som inneboende - bland annat i villaträdgården - ska acceptera att villaägaren har vilda trädgårdsfester utanför friggeboden. Alternativt att det inte ska klagas om musik spelas på full styrka vid läxläsning i små studentlyor.

Alliansens bostadspolitik är lika iskall som allt annat av deras politik som är riktad mot de som inte har kapital och valmöjligheter eller ens ett arbete.


Dagens Nyheter har nu börjat sin propaganda för att försöka förfalska rapporter som visar på alliansens misslyckande och vända dessa rapporter till bluff och båg.

Allt i syfte att hjälpa alliansen till valvinst. Den är borgerlig tidningen, glöm inte det, likt de flesta tidningar idag.

Citat: Bilden av Sveriges resultat i Pisa är motstridigt. Den dramatiska förändringen åter­speglas inte i resultaten på de nationella proven. De senaste åren har elevernas resultat tvärtom förbättrats. Slut citat.

Fortsättningen av artikeln går på samma tema, att misstänkliggöra den negativa Pisa-rapporten.

 

Inga kommentarer: