Google

Translate blog

fredag 11 juli 2014

Kommunerna får ta kostnaderna för alliansens usla arbetsmarknadspolitik. Detta är ”arbetslinjen” i moderaternas ideologi.


Citat: Socialbidraget, eller försörjningsstöd som det heter numera, håller på att ersätta a-kassan för många arbetslösa. På bara några år har andelen arbetslösa som får försörjningsstöd ökat kraftigt visar siffror från Socialstyrelsen.

 ---– Det beror på den globaliserade arbetsmarknaden, säger Caroline Unéus som representerar Moderaterna i kommunstyrelsen. Förr kunde man få ett välbetalt jobb direkt efter grundskolan men så ser det inte ut längre. När vissa typer av jobb försvinner hamnar många i långtidsarbetslöshet och då blir vårt nuvarande system sårbart.

– Min analys är att det skett stora försämringar inom försäkringssystemet, säger Camilla Egberth. Många människor skulle må bättre av att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i stället för att gå på försörjningsstöd. Men de hårdare reglerna för a-kassan har tvingat dem dit. Slut citat.

Läs Moderaternas uttalande i citatet ovan. Iskallt och oempatiskt säger hon att det var lättare att få arbete förr. Visst var det så.

Men då skulle normalt dagens försäkringssystem byggts ut inte nedmonterats om regeringen varit en regering för svenska folket i sin helhet.

Otroligt idiotiskt uttalande av denna kvinna och visande ointresset för människan som ställs utanför. Vi vet - som det Socialdemokratiska uttalandet i citatet säger - att problemet för människan är det nedmonterade trygghetssystemet a-kassan m.m. Att den försämrats och katastrofen arbetsförmedlingen som blivit paragrafryttare för regeringens otroligt naiva arbetsmarknadspolitik!

Vad gör ex. de lägst på den sociala skalan på arbetsförmedlingen, de som har hand om fas 3? Tro inte att de sitter och arbetar med var och en av fas3arna genom att söka kontakter med arbetslivet för att hitta ett arbete för denne.

Nej, de kontrollerar enbart att fas 3aren lämnat sin jobbsökarrapport och hamnat på en förvaringsplats inom fas 3.

Här läggs krutet på att hitta fas 3platser och de ska vara förvaringsplatser med klocktider 8.00–17.00 sedan vad som görs eller inte görs här är betydelselöst, bara fas 3aren är på plats. Sedan händer inte mer än att när tiden gått ut omplaceras fas 3aren och så kontrolleras en gång i månaden att denne sänt in en jobbsökarrapport.

Att få eller ingen skulle anställa en långtidsarbetslös som inte har kontakter på arbetsmarknaden tas ingen hänsyn till. Regler ska följas.

I vissa kommuner placeras idag fas 3are enbart hos kommunen då de ses som ”seriösare” i sin förvaringsfilosofi, då de hårdare kontrollerar att den fas 3are de har verkligen är på plats 8.00–17.00 och arbetar den tiden.

I andra kommuner vägrar kommunen ta emot fas 3are då de är emot systemet och istället anställer långtidsarbetslösa ett år på nystartsjobb så den arbetslösa försvinner som möjlig socialbidragstagare och istället blir behörig till den statligt finansierade a-kassan.

 

Inga kommentarer: