Google

Translate blog

söndag 20 juli 2014

Tredjekolonnare finns i fackföreningsrörelsen. Egoismen breder ut sig.


Citat: Samhällsklimatet har förändrats och vi går allt mer mot ett egocentriskt samhälle. Där ”jag” har blivit normen och där det tankesätt som en gång rådde – där vi faktiskt brydde oss om hur våra medmänniskor hade det – håller på att suddas ut. --- Undersökningar visar att en hög andel förtroendevalda i våra fackliga led kan tänka sig att rösta på partier som vill krossa fackföreningsrörelsen. Slut citat.

Tredjekolonnare är de som nämns i citatet. De som ska vara förtroendevalda inom fackföreningsrörelsen men jobbar för fienden, de som vill upplösa fackets kollektiva lösningar, vilka facket hårt fått kämpa sig till, då fackets förtroendevalda var arbetarnas vänner - inte dess motståndare.

Men att det finns dessa egoister inom fackföreningsrörelsen - vilka kämpar mot arbetarrörelsen - bör facket avslöja och dessa personer ska omedelbart tas ifrån sitt medlemskap och får absolut inte representera dess medlemmar på en arbetsplats. Då är det bättre att inte ha förtroendemän alls på en arbetsplats än dessa uslingar.

Egoismen i Sverige har alltid legat latent men har arbetats med av alliansen sedan de fick makten. Den har i begreppet ”arbetslinjen” varit en ledstjärna. Att gynna de som har arbete och trygghet har gett makt till att förändra samhället.

Så har alltid högerpartier regerat och sett som självklart. Alliansen hade säkert i många år arbetat fram denna strategi med sin s.k. arbetslinje och misstroende mot sjuka och arbetslösa innan de gick till verket. ”Ge oss två mandat perioder och vi har förändrat Sveriges rikting för alltid” sas det i samband med valet 2010.

”Vi måste sitta en mandatperiod till för att det sedan inte ska gå att gå tillbaks till det samhälle Socialdemokraterna byggde upp.” De fick tyvärr som de ville.

Kan vi idag få ett solidariskt samhälle igen? Där skatt efter inkomst betalas oberoende var denna kommer från? Där arbetslöshetsförsäkringen återställs och sjukförsäkringen likaså, utan att det ska ses som bidragssamhälle?

Jag tvekar. Det är försent och just nu finns ingen agenda för detta i en rödgrön regering då de vet att skulle de utjämna skatterna, höja försäkringsersättningarna och arbeta för ett solidariskt samhälle igen, skulle ett ramaskri höras av propaganda från Reinfeldt och denna allians och dess likar garanterat komma tillbaks med buller o bång, senast 2018!

Egoismen eller amerikanismen är här för att stanna tyvärr.

De rödgröna kan enbart göra mycket lite för att förändra denna egoism i samhället som moderaterna skapat, ett för stort steg skapar regeringskris.

Solidariteten har förlorat i vår tid.

 

 

Inga kommentarer: