Google

Translate blog

onsdag 23 juli 2014

Vill vi själva bli utförsäkrade vid sjukdom - då ska vi rösta på alliansen. Om inte: Låt bli för din egen, dina anhörigas och dina barns framtids skull!


Citat: 85 procent av de tillfrågade anser att det inte är rimligt att folk förlorar sin ersättning trots att hen inte blivit friskare utan endast för att hen passerat en politiskt bestämd tidsgräns.

--- 77 000 har utförsäkras från systemet påpekade Tomas Enerot, (s),  vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet.

- Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat för kommunerna. Kommunal har gjort en undersökning som visar att över hälften av deras sjukskrivna medlemmar förlorat 5 000 kronor i månaden. De tvingas ta hjälp av anhöriga. Slut citat.

Detta är en skapelse av alliansen och borde få människor att tänka till. Men så är det inte, människan ser kortsiktigt och då i första hand till sig själv.

Att konsumera nya mobiltelefoner är det som idag går i första hand. Är du frisk och har arbete har detta förbättrats otroligt under alliansens dagar, både avtalshöjda löner och jobbskatteavdrag har ökat konsumtionen av nya mobiler. Mobiltelefoner och dess abonnemang är därför den vanligaste reklamfilmen i teves kommersiella kanaler.

Sjuka bryr sig få om - enbart de som är sjuka förstår vad alliansens politik inneburit av smärta för många och dess anhöriga i dag.

Självklart ska rehabilitering göras där så är möjligt, men det ska inte innebära utförsäkring av den sjuke, utan ska göras under sjukskrivningen.

Det är så självklart att få förstår att det inte är så längre - om nu inte personen tillhör gruppen segregerade och utsatta för denna grymhet.

Vill vi själva bli utförsäkrade vid sjukdom, då ska vi rösta på alliansen.

Om inte: Låt bli för din egen, dina anhörigas och dina barns framtids skull…

 

Inga kommentarer: