Google

Translate blog

lördag 16 augusti 2014

Alliansens kaosskapande propaganda om arbetslöshet och sysselsatta.


Citat: Sedan 2006 har 250 000 fler fått ett arbete att gå till. Det är bara början. Regeringen har ett tydligt jobbmål, till 2020 ska det bli 350 000 fler. Slut citat.

Propaganda är detta då det utan alliansens göranden likväl  anses bli förverkligat i vilket fall som helst. Men det innebär inte att arbetslösheten minskar enbart att fler blir sysselsatta.


Fler kommer ut på arbetsmarknaden och söker arbete. Fler än det antal arbetstillfällen som skapas.

Redan nu ser vi detta och alliansens propaganda är att de ”lyckats” med sin arbetsmarknadspolitik då fler är i jobb idag än 2006.

Men då fler blivit arbetssökande än 2006 är även fler arbetslösa vilket de rödgröna visat och alliansen inte vill höra talas om.

Därför talar de rödgröna om den höga - och ökande - arbetslösheten medan alliansen talar om de fler sysselsatta. De talar förbi varandra.

Förvirringen blir därför total ute bland människor. Media uppförstorar antingen den stigande arbetslösheten eller den ökade sysselsättningen beroende på vilken politisk profil media har.


Citat: Fler och fler får jobb. I juni i år hade sysselsättningen ökat med 54 000 personer jämfört med juni i fjol. Men antalet människor som vill ha ett jobb ökar ännu mer.

Arbetslösheten steg till 9,2 procent i juni. I juni förra året var nivån på 9,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Slut citat.

Detta citat säger hur det ser ut. Ska vi då vara nöjda med ökande sysselsättning medan arbetslösheten ökar? Nej, anser jag.

Mycket av ökningen av arbetssökande är invandringen och utförsäkringen från sjukförsäkringen. Kan detta brytas? Nej, inte med nuvarande politik.

Utförsäkringens effekter kanske kan plana ut men inte invandringens effekter. Arbetslösheten kommer att fortsatt öka.

 

Inga kommentarer: