Google

Translate blog

torsdag 28 augusti 2014

Fas 3 skämtet kan fortsätta efter valet. Förändringarna verkar även bli små eller inga i ersättning till arbetslösa i åtgärden. Lönestopp sedan 2001 vad skulle reaktionen bli.


Citat: De är unga, gamla, funktionsnedsatta och utrikes födda och de får inte en krona från staten. Mer än var tiond­e inskriven i Fas 3 saknar ersättning. Samtidig­t får deras arbetsgivare 4 500 kr i månaden och gratis arbetskraft. Slut citat.

Mer behöver inte sägas, fast artikeln detta citat kommer ifrån beskriver mer detaljerat skämtet.

A-kassan - för de som får denna - ligger i kronor räknat fast sedan 2001.

Hur skulle de med arbete reagerat om de haft lönestopp sedan 2001 och inte fått alla dessa jobbskatteavdrag?

Nog är det klasskillnader och segregation som är ledstjärnan i alliansens tramsiga s.k. arbetslinje. Observera att ”arbetslinje” innebär att fler och fler ska bli arbetssökande istället för att få sjukersättning.

 

Sedan var det allt tal om avveckling eller stopp av  fas 3 vid en eventuell ny regering efter valet i september.

Förändringar kommer säkert i någon form förutom om moderaterna få makten.

De enda som vill stoppa fas 3 omedelbart är Vänsterpartiet, övriga partier vill arbeta för att stoppa anvisningar till fas 3 och på sikt få bort fas 3.

Inga partier prioriterar i första hand ersättningen i fas 3 för de som arbetar inom detta eller att återställa a-kassan till samma köpkraftsnivå som den hade 2001.

Så man kan undra om man väljer mellan pest o kolera inom detta område vid valet då inget parti tagit tag i denna fråga vilken är betydligt viktigare ekonomiskt för de drabbade i fas 3 än att få göra riktiga arbetsuppgifter.

Inga kommentarer: