Google

Translate blog

tisdag 19 augusti 2014

Om inte fler blir långtidsarbetslösa minskar långtidsarbetslösheten, det är enkel matematik. Men det är inget som alliansen begriper sig på.


Citat: Det bästa sättet att minska långtidsarbetslösheten är att se till att stoppa tillflödet. Det betyder inte att vi ska svika dem som är längst från jobb, vilket vi på ett sätt faktiskt gör i dag, om man tittar på resultatet. Vi ska satsa på de långtidsarbetslösa, men vi ska inte bara satsa på de långtidsarbetslösa. Då blir den gruppen aldrig mindre. Det visar verkligheten. Slut citat.

Tillflödet av långtidsarbetslösa kommer aldrig att minska om inte de som är nya arbetslösa snabbt får hjälp.

De som idag är i ex fas 3 är dömdas utifrån alliansens politik till - i de flesta fall - livslång arbetslöshet.

I de rödgrönas politik till ev. lönebidragsjobb av konstlad form. Konstlade arbeten av karaktär besöka gamla m.m. arbeten som skulle ha ordentlig utbildning och inte bara vara jobb för jobbens egen skull.

Nej, hjälp och satsning på de nya jobbsökande så tillflödet av långtidsarbetslösa stoppa är lösningen.. Ingen mer ska in i fas 3.

Ett sista slag för att försöka placera de inom fas 3 idag i arbete bör dock göras. Om det efter viss tid misslyckats, förtidspensionera dessa kvarvarande då de inte är anställningsbara.

 

Inga kommentarer: