Google

Translate blog

torsdag 18 september 2014

Ett nästan försvarslöst Sverige önskar Nato övningar inom landet och fri passage för Natostyrkor vid en konflikt.


Citat: Syftet med det så kallade värdlandsstödsavtalet är främst att Nato ska kunna genomföra övningar i Sverige. Det ska bidra till att säkerställa att transport genom land-, luft- eller sjöterritorium kan ske på ett säkert sätt.

Försvarsminister Carl Haglund (SFP) säger att Finland undertecknar ett så kallat värdlandsstödsavtal med Nato på försvarsalliansens toppmöte nästa vecka, rapporterar nyhetsbyrån FNB.

Finland och Sverige ska se till att underhåll och logistik fungerar, till exempel ge soldaterna mat eller leverera stridsammunition. Slut citat.

Man bör förstå att detta inte är ett fulltsändigt Nato-medlemskap utan enbart ett avtal där Nato kan använda Sverige som transitland likt tyskarna gjorde under andra världskriget. Då därför att Sverige inte önskade komma i konflikt utan påstod sig vara neutralt därför att Svenska försvaret - då som nu - hade nedrustat in absurdum.

Med andra ord likt idag. Idag är det dock inte ett överraskat krig som knackar på Sveriges gränser men partierna förstår, vad man kan utläsa genom att önska ovanstående avtal, att vi är försvarslösa vid en konflikt och önskar skydd av Nato men inte medlemskap fullt ut.

Nato har knappast heller användning av ett så litet försvar som Sveriges vid en konflikt.

Däremot kan transit och truppförflyttningar vara något man kan ha användning för i Sverige och även matleveranser till trupper inom Sverige och annan logistik.

 

 

Inga kommentarer: