Google

Translate blog

onsdag 3 september 2014

Moderaternas farliga politik av skapande av ekonomiskt utanförskap har fått rasismen att blomma som aldrig förr.


Citat: Det är nästan åtta år sedan nu och konkurrensen är hård. Men det dummaste och farligaste Anders Borg gjort är att rasera a-kassan.

--- Vi lever också i en tid av ökat utanförskap. Skillnaderna ökar. Mellan de som har jobb och inte. Mellan stad och land. Mellan dem med framtidshopp och de som inget känner.

--- Svenska löntagare har i årtionden sett att modellen­ fungerar. Det har skapat en trygghet och tillit som är extremt svårt att bygga upp – men mycket lätt att rasera.

I dag får bara en av tio ­arbetslösa ut 80 procents ersättning i a-kassa. Tre av tio arbetslösa måste låna pengar för att klara av ­vardagen.

Samtidigt är arbetslös­heten nio procent.

Det är en farlig ­situation. Slut citat.

Att i ett samhälle av detta slag tro att inte syndabockar utses är naivt. Människor vill ha trygghet när arbetslösheten kommer, inte fas 3 och bidragsanställningar, vilka båda är förödmjukande för den som drabbas.

Att se att en hög arbetslöshet finns samtidigt som flyktingar kommer i stort antal och ska få arbete medan svenskar får vänta på detta skapar rasism.

Alliansens politik har skapat en stor skillnad mellan de med och de utan arbete i ekonomiskt hänseende och detta är en tidsinställd bomb i samhället som politiker med förstånd måste försöka stoppa. Stoppet heter arbete och en a-kassa av samma slag som vi hade i ekonomiskt värde 2001.

Om inget sker brister bomben förr eller senare med kaos och hat i samhället där mycket extrema partier får mer o mer makt.

Vi har exemplet Tyskland på 1920-30 talet där grogrunden fanns och snabba tuffa lösningar kom till makten.

Ska vi med den ynkliga politik som förs idag i bland annat Sverige se samma sak hända här?!

Många tror inte det kan ske, men få tyskar trodde också att det som skedde i Tyskland 1939 skulle kunna ske…

Alliansens politik har skapat hat och segregation och stora grupper som inte känner sig medverkande i dagens samhälle.

 

Inga kommentarer: