Google

Translate blog

söndag 28 september 2014

Mysterium att fundera över, troligen dock löst men ej bevisad lösning. Nio erfarna skidlöpare mystiskt döda i Uralbergen 1959.


Mysterier är alltid spännande och detta är ett av dem som många försökt lösa i tanken och i verkligheten. Nio erfarna alpinister tog en tur i Uralbergen och hittades döda med mystiska skador. De hade tältat och i panik skurit upp tältet från insidan och sprungit åt olika håll där de sedan hittades av räddningspersonal med olikartade mystiska skador och bevisligen i chocktillstånd försökt komma undan något.


Citat: Vad var det för en namnlös fasa som fick nio erfarna alpinister att lämna värmen och säkerheten i sitt tält och fly hals över huvud, halvnakna och utan skor, ut i den mörka och 30 minusgrader kalla natten på ”Dödens berg”?

Dyatlov-fallet är en fruktansvärt kuslig historia, ett drama i den ryska ödemarken som kostade nio unga människor livet. Vi vet inte vad som hände med dem, men alla spår och de döda kropparna berättar en fasansfull historia. Slut citat.

Läs vidare i medföljande länk som utförligt berättar händelseförloppet när det rekonstruerats utifrån räddningspersonalen.

Man förundras över vad som kan ha hänt och inga fotspår utöver de som var med hittades i snön.

Däremot tror jag man kan lita en hel del på lavinteorin. Teorin att de trodde en lavin var på väg där de låg och sov i sitt tält och att de därför skar upp tältet inifrån och i panik sprang iväg mer eller mindre lättklädda från tältet.


Denna troliga teori finns beskriven på följande länk.

Här finns även info om att ett sovjetiskt militärplan hörts över området natten då det hände och att ljudet från detta kan ha lurat tältets alpinister att ljudet kom från en annalkande lavin. Tältet låg i en svag lutning utmed berget därför var lavinfaran möjlig. Men varför erfarna alpinister satt upp det i lutning är en gåta för sig.

Så egentligen är gåtan löst anser jag. Men det finns lite mystiska uppgifter som inte kan förklaras så lätt. Varför hemligstämplades delar av utredningen? Delar som var försvunna när utredningen släpptes under 1990-talet och varför hade några av alpinisternas kläder höga strålningsdoser?

Misstanken går till det sovjetsiska plan som hördes över området och dess göranden i området alternativt att de alpinister vilka hade höga strålningsdoser i sina kläder under åkningen kommit nära en stark strålningskälla.

Kan det ha funnits en stark strålningskälla i området av militär art och kan det sovjetiska militärplanet varit ute på spaning för att se efter om alpinisterna var i närheten av denna hemliga anläggning i berget och att detta var anledningen till hemligstämplandet när de förolyckade hittades? 

Ett misstag måste då ha gjorts. Misstaget att uppgiften att några av personerna hade strålningsdoser i sina kläder. Dock släpptes aldrig information ut om ifall dessa personer hade strålningsskador i inre organ. Möjligheten att det var så är stor och att det är dessa dokument som försvunnit när handlingarna blev offentliga. I så fall bör denna källa av militärt slag fortfarande finnas kvar i området där alpinisterna gjorde sin skidtur.

 

 

Inga kommentarer: