Google

Translate blog

måndag 15 september 2014

Sjuka kan bara få hjälp i ett annat landsting om behandlingen finns i det egna landstinget. Men först ett sista ord till avgående Reinfeldt. Skäms du inte?
Jag hoppas Reinfeldt får dåligt samvete för sin usla behandling av sjuka och arbetslösa under åtta år.. En ekonomiskt segregationspolitik som knäckt tusentals människor för livet.
Därmed finns inget mer att säga om denne man. Förhoppningsvis avgår snart även Annie Lööf vilken visat en iskall hånfull attityd till de som inte är för alliansens segregationspolitik genom åren.

Nu till viktigare händelser i samhället. Alliansen går förhoppningsvis till historien nu som en fruktansvärd iskall politik mot arbetslösa vilka haft samma a-kassa sedan 2001.

Nu till landstingen usla paragrafer tolkade av försäkringskassan till sjukas absoluta nackdel.


För att få hjälp med kostnaden för en behandling som det är kö på i det landsting där en person bor kan denne söka vård i ett annat landsting och få denna behandling till samma kostnad som i det egna landstinget.

Men finns behandlingen inte i det egna landstinget blir det att betala hela kostnaden om vård söks i ett landsting där vården finns och som den patientgrupp som finns i detta landsting alltid får till normalkostnad.

Citat: myndigheten tolkar lagen så att ersättning ska utgå med den summa som behandlingen hade kostat i patientens hemlandsting.

– Och bor man i Stockholm, där behandlingen inte finns, är ju den summan noll.

Så det betyder att om man är bosatt i Stockholm kan man inte få ersättning, men om man bor i Uppsala, där behandlingen finns, får man ersättning?

– Ja, det blir ju kontentan. Det är lagstiftningen som ser ut så då vi är hänvisade av lagstiftaren att be om yttrande från patientens hemlandsting. Ska vi göra på något annat sätt så behöver vi få domar på det. Slut citat.


Detta visar hur idiotiskt det är med landsting. Lägg ner eländet och låt staten ta över alltihop så vård och omsorg plus kostnader för patienten blir lika i hela landet oberoende av var man bor.

Inga kommentarer: