Google

Translate blog

måndag 13 oktober 2014

Apor reagerar skarpt på orättvisa. Varför gör inte människor det?


Citat: Primater väljer ofta en mer rättvis lösning, även om de själva förlorar på det på kort sikt. Forskare tror därför att känslan för rättvisa är medfödd och har evolutionära förklaringar. Slut citat.

Kan hända det är rätt när det gäller apor, men var har då primaten människans rättvisebegrepp tagit vägen, om det funnits?

I årtusenden har människan skapat och använt slavar och det kan knappast ses som rättvist att vissa ska behandla andra människor som objekt.

Även idag kan man se detta i många olika sammanhang. Skrupellösa företagare har mot ersättning satt människor på en stol utan sysselsättning eller använt personer som arbetskraft utan lön i fas 3 och fått bidrag av staten för detta. Andra har utnyttjat praktikmöjligheter för att få tillfällig gratis arbetskraft.

Staten har ansett detta helt okej. De har till och med sett det som rättvist att sänka a-kassan samtidigt som de som lyckats få arbete fått fem jobbskatteavdrag plus årliga avtalshöjningar av sin inkomst.

Rättvisebegreppet finns inte bland majoriteten av mänskligheten. Varför, när det ses som medfött av andra primater? Vad gick fel med människan?

Kan det vara så att rättvisa inte medför skapandet av ett samhälle där konsumtion är ledstjärnan och orättvisa är medlet för utveckling?

Men då undrar man, utveckling till - eller mot - vadå? 

Allt har en gräns, även mänsklighetens samhällsutveckling.

En dag bryts samhället ner inifrån, likt det gjort med romarriket med flera högstående samhällen, ofta då med hjälp av utomstående ondskefulla organisationer och folk.

Är vi snart där igen, mänskligt och historiskt sett?

 

 

Inga kommentarer: