Google

Translate blog

lördag 4 oktober 2014

Gåtan om Stonehenge fascinerar ännu och nya fynd tolkas in efterhand som de anses upptäckta.


Stonehenge har tolkats som ett soldyrkartempel m.m. Här har genom nutiden olika slags mer eller mindre fantasifulla sekter haft sina möten.

Men ingen har lyckats helt förklara vad stenuppbyggnaden är eller hur den byggts och varför just på denna plats.

Nu har ytterligare stenformationer upptäckts i närheten och i grunden av Stonehengemonumentet. Frågor ställs åter på vad det är som upptäckts och frågan blir även om dessa nya upptäckter kan vara naturliga formationer.


Citat: På kartbilderna från Stonehenges närområde framträdde 17 tidigare okända rituella underjordiska monument och en 33 meter lång timmerbyggnad. Byggnaden tros vara 6 000 år gammal och tros ha använts vid begravningsritualer - bland annat att separera inre organ och muskler från den dödes skelett, enligt BBC. Slut citat.

Inte förstår man mycket av det som framkommer i denna artikel men om man går vidare till nästa artikel där informationen tagits från kan man se ett mönster.


Citat: Investigators discovered evidence of dozens of new monuments close to Stonehenge. Slut Citat.

Bilderna i artikeln där detta citat tagits från visar med tydlighet anser jag, att symbolerna är solsymboler, liknande finns på svenska hällristningar och troligen kan man se det som fruktbarhetssymboler också.

Med detta anser jag bevisen överväldigande att Stonehenge var en plats där soldyrkan och fruktsamhet ärades, troligen i samband med vår eller sommarsolståndet. Sedan att det byggdes just här är betydelselöst, troligen har det med utsikten mot solen att göra, kanske även stjärnkonstellationer, men säkert i mycket stort fall att någonstans skulle denna då heliga plats byggas till solens ära.

Inga kommentarer: