Google

Translate blog

torsdag 2 oktober 2014

Men varför ska ersättningen i a-kassan minskas och hur låg ska den vara då arbetslösheten är viktig att hålla uppe? MP o S visar sin medmänsklighet genom att försöka få en höjning av a-kassan med i budgeten men kommer troligast att få nej av övriga partier utom V så det blir säkert bakslag.


Citat: 1976 fick ekonomen Milton Friedman Sveriges Riksbanks pris till Alfred Nobels minne, det så kallade Nobelpriset i ekonomi.

Han fick det bland annat för sin forskning kring inflation och arbetslöshet och han skapade begreppet ”Den naturliga arbetslösheten”, eller Nairu – ett begrepp som också kallas jämviktsarbetslöshet. Slut citat.

Med andra ord anses arbetslöshet i denna teori vara ett viktigt instrument för att hålla inflationen nere.  Troligen för att det då blir konkurrens om jobben och lönerna.

I Sverige tror många att arbetslösheten bekämpas och att full sysselsättning innebär noll arbetslösa. Men vad det betyder är att arbetslösheten inte får understiga 7 % av befolkningen.


Citat: Trots löften om full sysselsättning har regeringen och Socialdemokraterna accepterat en omdiskuterad modell där arbetslösheten inte får sjunka under en viss nivå. I dag ligger nivån på nästan 7 procent. Slut citat.

Jag påstår inte att detta inte är optimalt. Men det ska inte innebära att samma personer till stor del alltid är arbetslösa som idag.

Fredrik Reinfeldts rytande om ”arbetslinjen” ska ses som ingen arbetslöshet över 7 % vilken den är idag.

Att sedan de som är arbetslösa ska behandlas som paria och segregeras ekonomsikt är en gåta. Detta ska vi inte acceptera.

Men ovanstående förklarar även utförsäkringen av sjuka då detta håller uppe arbetslösheten så den inte understiger 7 %.


Sedan att det är iskall politik utan hänsyn till människor som drabbas av livslång ekonomisk segregation av arbetslöshet eller utförsäkring från sjukförsäkringen - eller både ock - är en helt annan historia. För min del klarade Sverige sig bra utan Miltons ekonomiska teori tidigare och kan säkert göra det idag med.

Visst MP o S har kommit överens om att höja a-kassan men troligen kommer inte detta att gå igenom i riksdagen.

 

Inga kommentarer: