Google

Translate blog

lördag 22 november 2014

100 arbetsförmedlarkontor ska läggas ner. Personliga möten mellan arbetsförmedlare o arbetslösa ska bli sällsynta.


Citat: 100 kontor skall läggas ner till förmån för e-tjänster och digitala lösningar som ett led i en större omorganisering, meddelade arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande Slut citat.

Med detta ska det ge färre personliga möten mellan arbetssökande och arbetslösa. Troligen är anledningen att arbetsförmedlare då inte behöver ha lokaler utan kan sitta i stora kontorslandskap och kolla arbetslösas inskickade jobbsökarrapporter och svara på ev. mail om tid finns för detta.

Säkert önskas inte heller telefonkontakt med arbetssökande utan all form av kontakt ska tas med mail.

Citat: Även Monica Ståhl, marknadschef för arbetsförmedlingen i Sörmland och Östergötland framhåller att det inte handlar om någon försämring.

– Vi vill inte träffa kunder mindre utan parallellt kommer vi ju att bygga ut vår digitala mötesplats och jag tror att många skulle välja att sitta hemma för dialog med oss istället för att träffa oss i lokalerna, säger hon. Slut citat.

 

Ju opersonligare det blir desto lättare för arbetsförmedlaren, som sitter skyddad i låsta lokaler, att ta beslut som skulle ge mothugg och otrevlig stämning vid ett personligt möte.

 

Säkert är det skyddstanken som ligger bakom stängningen av kontoren. Alla förmedlare behöver ju en arbetsplats och att stänga ett kontor betyder enbart förflyttning av den anställde till ett annat kontorsrum, om nu inte stora öppna callcenter kontorskomplex med öppen planlösning ska ersätta de personliga kontoren.

 

Inga kommentarer: