Google

Translate blog

tisdag 25 november 2014

Ryssland återskapar det kalla kriget och kontrollsamhället.


Citat: Många ryssar fruktar att Ryssland kan vara på väg tillbaka mot sovjettidens kontrollsamhälle. Slut citat.

Ryssland har nästan alltid varit en totalitär stat med en envåldshärskare. Tsartiden där bönder var livegna m.m. tog slut först 1917 och ersattes av ett mördarsamhälle kallat kommunism av rysk modell där totalitarism och kontroll var ledstjärna.

Kommunismen och sovjetsamhället kollapsade inifrån men idag har en av de mäktigaste i kommunismens slutskede, Putin, chefen 1999 för FSB vilken var efterträdaren till den fruktade underrättelseorganisationen KGB, makten sedan länge i Ryssland.

Förtrycket ökar och militärmakten byggs ut och med den provoceringen av ex. svenska försvaret m.m. för att den vägen visa sin makt.

En makt som få vill att Ryssland ska ha. Putin leker med det svenska försvaret, det danska och säkert med ännu flera, syftet är inget annat än att visa makt och oräddhet. Makt för vem? Oräddhet för vem?

För ryska folket måste svaret bli och då kan inget annat vara anledningen till det ökade trycket på grannländerna än att skrämma ryska folket för främmande makt.

På det viset hoppas ryska duman att få ett lättstyrt ryskt folk igen kontrollerat och misstänkliggjort likt det var med angivare m.m. under tsartiden och kommunsittiden. Man vrider klockan bakåt igen och anser att den ryska folksjälen inte fungerar utan förtryck.

En lögn som enbart ledningen i Ryssland vill ska gälla och likt tsaren och kommunistledningen ska den utmynna i lyxliv för det ledande skiktet åter igen.

 

Inga kommentarer: