Google

Translate blog

lördag 15 november 2014

Supersmittare, människor som sprider farliga sjukdomar men själva är immuna utan att de vet att de sprider pest och annat elände.


Citat: Många smittsamma epidemier runtom i världen sprids på grund av en enda person, en så kallad superspridare. Forskarna försöker nu förstå varför vissa människor smittar mer än andra, samtidigt som de inte blir sjuka själva. Slut citat.

Förklaringen till att vissa är immuna mot en dödlig sjukdom är genbaserat. Det är inget konstigt med det. Alla är inte mottagliga för allt.

Men supersmittare är något annat som inte har med immunitet att göra. Dessa människor bär på smittan vilket inte en immun gör.

Istället bär en supersmittare på ett dödligt virus men är själv frisk. Spridningen däremot sker av viruset.

Min uppfattning är att själva viruset skyddar individen av syftet att denne ska sprida viruset effektivt vidare på stora avstånd från smittkällan.

Det blir ett värddjur eller värdvirus som denna människa utses till av viruset. Den skyddas av sjukdomen för att istället sprida detta virus eller denna bakterie effektivt vidare. Hur och vilken människa som väljs ut är intressant. Om det blir en viss människa genom slumpen eller av något annat är svaret forskare bör försöka lösa .

Om denna gåta går att lösa inom rimlig tid är osäkert och om den löses är det nobelpris på svaret av detta tror jag.

 

Inga kommentarer: