Google

Translate blog

onsdag 1 januari 2014

Känsligt för Göran Hägglund (kristdemokrat) när motsättningen Jesus budskap (kristendom i Evangeliet enligt Matteus kapitel 25, vers 31 - 46 exempelvis) och alliansens politik kom upp.Citat: Göran Hägglund hamnade i Twitterbråk om Jesus

---Punkmusikern Johan Johansson frågade vad Jesus skulle ha sagt om partiledarens politik  -och blev blockerad.

– Det var tydligen känsligt, säger Johansson till Expressen.se.

--- Göran Hägglund har inte gått att nås för en kommentar. Slut citat.

Jag har många gånger förundrats över att ett parti som kallar sig kristdemokrater aktivt arbetar för segregation i samhället. Segregation av arbetslösa genom en a-kassa som ligger fast på samma nivå - minus 15 % för de mest utsatta, de långtidsarbetslösa - i kronor räknat sedan 2002. Utöver det är summan inte inflationsskyddad. Som råge på eländet får många numera arbeta i fas 3 och på den usla a-kassan fås - fast de arbetar - inget jobbskatteavdrag. 

Ett femte är nu igång  men bara för de som arbetar utanför fas 3. I fas 3 är skattesatsen samma som 2006. Inga avdrag här inte! Fas 3 are ska vara på sin plats mellan 8.00-17.00 en längre tid än vad heltidsarbetande i många fall är på sin plats med lön.

Sjuka kastas ut från sjukförsäkringen under det att dessa i flera fall tagit sitt liv i förtvivlan, andra fått leva på anhöriga med resultat av skilsmässa m.m.
Vård och skola får allt mindre resurser och privatiseringar med syfte att tjäna pengar på de som segregerats finns det många exempel på.

Politiken är moderaternas men lydpartierna stöttar eländespolitiken och ett av lydpartierna är kristdemokraterna, vilka lämnat allt vad det kristna budskapet innebär - förutom i sitt namn - vilket får många att se kristendomen som en förtryckarideologi. Kunskapen om kristendomens kärna är låg idag.

Detta vet Göran Hägglund säkert och därför är frågan om kristendom otroligt känslig för honom som partiledare.


Han kan inte uttala sig trovärdigt i kristendomsärenden numera om han inte går in i sekthögerns kristendomssyn där alla problem för en person beror på honom själv eller predestinationslärans dogmer där allt är förutbestämt och vissa fördömda redan innan födelsen medan andra är utvalda av Gud redan innan födelsen.

Så att han vägrar kommentera eller blockar frågor om kristendom kontra alliansens politik är ett måste för kristdemokraterna, om de inte ska göra bort sig helt och bli ett komiskt parti när det gäller sitt namn.


Majoritetens åsikter respekteras inte av Alliansen. De ser sig som att ha mandat att göra vad de behagar med svenska folket och samhället.Riksdagsbeslut respekterar inte alliansen. Det vet vi sedan tidigare då fas 3 skulle stoppas genom ett majoritetsbeslut riksdagsbeslut 2011.
Nej, det bryr vi oss inte om, sa alliansen! Beslut som inte passar in i alliansens agenda följs inte - även om riksdagen är i majoritet för ett sådant.

Svenska folket är inte intresserat av ett femte jobbskatteavdrag, vilket har till syfte att segregera arbetssökande och sjuka än mer ekonomiskt  i förhållande till dem med ett arbete. Plus att pengar kommer att bli en bristvara för vård o skola då avdraget inte är finansierat utan måste göras med lånade pengar.

Citat: En ny undersökning visar att sex av tio väljare inte vill ha ett femte jobbskatteavdrag

--- Svenska folket ser att det finns ett pris att betala här. De som betalar är barnen som inte får det stöd de behöver i skolan. Det är kvinnor som ska föda och som inte får plats på BB.

– Och det är alla våra äldre som inte får den omsorg de förtjänar, sade Magdalena Andersson (S).

 --- – Det är framför allt att fler har kommit i arbete som varit den viktiga vinsten med jobbskatteavdraget. Det är ungefär 100,000 i sysselsättningseffekt. – Det är därifrån som resurserna till exempelvis skolsatsningarna kommer, tillade Anna Kinberg Batra (M). Slut citat.

Otroligt naiv kommentar av Anna Kinberg Batra!
Visst har fler blivit sysselsatta i fas 3 där snart 40,000 personer förvaras men inte räknas som arbetssökande. Tiotusentals före detta sjukskrivna har blivit arbetssökande, då de utförsäkrats till ekonomisk misär.

Men likväl är arbetslösheten högre idag än 2006!
Skulle de arbetslösa - som katalogiseras som sysselsatta - räknas som arbetslösa skulle resultatet bli än mer katastrofalt. Inte ett enda arbete har kommit till med jobbskatteavdragen, mer än ev. på skatteverket.

Ingen arbetsgivare anställer någon för att denne har jobbskatteavdrag! Det är mer lönande då att ta in en fas 3are som inte har detta, då denne inte får lön utan istället arbetsgivaren får ett bidrag på 5000 kr i månaden  skattefritt per fas 3 are som inställer sig enligt order från arbetsförmedlingen, för att få något alls att leva på ekonomiskt.

Ja, skolan är en katastrof !
Moderaterna skyller på Socialdemokraterna, hur de nu kan få detta att gå ihop.
Citat: På uppdrag av SVT har SIFO frågat och 61 procent tycker att ansvaret för grund- och gymnasieskolan ska återföras till staten, en stor del är osäkra och bara 12 procent svarar att de inte tycker så. Slut citat.

Kommer så att ske eller ska riskkapitalbolag likväl stöttas av kommunerna och kosta skattebetalarna pengar som sedan går direkt till ägarnas fickor?  Vi har ju senast John Bauer som skräckexempel.

Jag tror inte alliansen ändrar sig, vinster ska enligt dem tas ut på skola, äldrevård m.m. på skattebetalarnas bekostnad.

Alliansens mål ett uppdelat samhälle mellan de med o de utan arbete ekonomiska  vinstmöjligheter på de som är sjuka, går i skolan eller är arbetssökande ska fortsätta.

Alliansens agenda är rättigheten att för ekonomiska syften använda människan och att använda den svagare som ett instrument att tjäna pengar på!