Google

Translate blog

fredag 3 januari 2014

Vissa regler slopar alliansen i besparingssyfte och barn och dess väl o ve ser man mellan fingrarna med. Pengar behövs istället till ett sjätte jobbskatteavdrag i framtiden för fortsatt utanförskapande.Citat: Skolverket tar bort sina riktlinjer om att det som mest bör vara 15 barn per avdelning i förskolan. En av orsakerna till förändringen är att rekommendationen inte efterlevs.

--- Enligt Eva-Lis Sirén, förbundsordförande i Lärarförbundet, finns det en risk att avsaknaden av en gräns gör att beslutsfattare inte lägger lika stor vikt vid barngruppernas storlek. Följden kan bli ännu större barngrupper.

--- Trots det är frågan mer eller mindre politiskt död. Få politiska förslag de senaste åren inom förskoleområdet handlar om barngruppernas storlek. Slut citat.

Kan förskolans inpackning av barn i så stora grupper som möjligt av ekonomiska skäl - med allt mindre personal - bli nästa misslyckande för alliansens politik?

Säkert kan det bli så. Men säkert är även att de kommer att skylla på Socialdemokraterna. I alliansens värld är det ju som så att allt som inte fungerar är Socialdemokraternas fel och alliansen själva är såklart felfria (tror dom).

Kanske de planerar att sätta in fas 3are i förskolorna, då skulle de få gratis arbetskraft som ger inkomst med 5000 kr skattefritt till verksamheten istället för lönekostnader. Perfekta vore ju arbetslösa förskollärare till detta!

Kan man då även öka grupperna skulle det ge pengar till ett sjätte jobbskatteavdrag och alliansen skulle även få möjlighet att segregera arbetssökande och sjuka än mer ekonomiskt.

Fas 3 är en guldgruva och kommer garanterat efter valet 2014 att öka igen. Knappast innan då regelskärpningen om att innehåll inte är viktigt för deltagarna numera utan tidsavsittningen ska vara ledtråden vilket de hoppas ska får många äldre att gå i pension tidigare av vantrivsel och skambeläggandet i att vara med i fas 3. Äldre som kastats in i meningslöshetens fas 3 efter ett långt yrkesliv.

Därmed kommer säkert ett minskat deltagande i fas 3 att visas lagom till valet och få alliansen att skrytsamt påtala att de ”brutit” ökningen av fas 3 deltagare och långtidsarbetslösheten.
Att de sedan inte talar om hur är en annan sak.