Google

Translate blog

torsdag 9 januari 2014

Man bör skämmas för vår regering som lånar till jobbskatteavdrag o låter frivilliga betala för hemlösas väl o ve.Intresset för dessa är noll från alliansen, de arbetar inte och enbart fnysningar hörs från alliansen om dessa som de ser som frivilligas val att hjälpa. Allmänna medel ska inte utgå enligt alliansen, som sparar och lånar med alla medel på de svaga i samhället för att få igenom ett sjätte jobbskatteavdrag i segregationssyfte snarast möjligt.

Citat: På stockholmskartan som ligger ute på Nattjourens hemsida växer ett rött färdspår efter bilen som far söderut. Det är Stockholms Stadsmissions uppsökande verksamhet Nattjouren som är ute för att bistå personer som på grund av hemlöshet eller av andra skäl behöver hjälp.

Så har Stadsmissionen gjort länge, men nu tar man Twitter och Internet till hjälp för att i realtid berätta om verksamheten - och samtidigt be om bidrag. Slut citat.

Jag anser det totalt fel att staten ska låna för jobbskatteavdrag samtidigt som de lämnar över ansvaret för de hemlösa med flera utsatta till frivilliga gåvor. Det ger en bild av vår tid präglad av egoism och hån mot de som misslyckats.

Ett samhälle för alla skulle istället genom skattemedel hjälpt hemlösa och tagit tag i deras situation, ingen ska ligga ute under nätterna för att de inte är välkomna i samhället om de inte har ett arbete.

För det är därför de inte får hjälp i alliansens Sverige, där ”arbetslinjen” skallar, linjen som skulle kallats arbetssökarlinje. Linjen som ska resultera i många fler arbetssökande och ge en låglöneklass och utanförskap o skam till de som inte får ens dessa låglönejobb.

Skammens samhälle är vad alliansens politik skapat. Men en dag i framtiden kommer alliansens politik och verkliga syften att uppenbaras. Det blir i en framtid då samhällsforskare önskar leta efter anledningen till att välfärdssamhället kunde låta en nedmonteringspolitik få fäste och vad denna politiks yttersta syfte var och blev. Historien kommer inte att se Fredrik Reinfeldt som en samhällets tjänare - utan som en segregations ledare.

En stor ledare då han tyvärr lyckades. Troligen den ledare moderaterna och högerpartiet historiskt kommer att se som den mest framgångsrike, kanske inte bara här utan i klass med Margaret Thatcher i Storbritannien, vilken även hon nedmonterade samhället för alla till ett ”vi och dom” samhälle av gamla slaget.