Google

Translate blog

fredag 10 januari 2014

Facken motarbetar de arbetssökandes ekonomi genom att önska inflation.Ingen inflation så länge uslingarna styr Sverige och segregerar arbetssökande automatiskt - värre o värre - genom att ha permanentat a-kasseersättningen till 2002 års nivå. Inte sänkt skatten med jobbskatteavdragsnivåer och sänkt a-kassan med 15 %. Utöver det sänkt köpvärdet genom  inflation sedan 2002.  Att då önska inflation är att gå de alliansvänligas ärenden av utanförskapande ekonomisk segregation.

Citat: ”Sänkt ränta bidrar till högre inflation” står det att läsa i riksbankens pressmeddelande. Inflationen måste stiga för att ekonomin ska må bättre.

Alltså: lite mer inflation, tack. Kanske till och med upp till den nivå på 2 procent som Riksbanken har till uppgift att hålla.

Priserna ska öka med runt 2 procent. Det har politikerna bestämt. 2 procent har ansetts få ekonomin att fungera.
Men det målet har den svenska riksbanken missat konsekvent genom en hårdhudad räntepolitik. I stället har inflationsspöket jagats i vått och torrt. Slut citat.

Om detta mål skulle realiseras skulle det innebära att den ynkliga a-kassan - vilken legat still sedan 2002 - per automatik skulle minska i köpvärde för arbetssökande med 2 % per år.

Säkert något Anders Borg skulle hoppa jämfota av glädje för.
A-kassan har inte bara legat still utan basbeloppshöjningar eller inflationsskydd sedan 2002 utan även sänkts för de verkligt behövande, de långtidsarbetslösa, med 15 %.
Utöver det finns många i fas 3 som straffplacerats bland anordnare på fas 3 platser för sin arbetslöshet - som är arbetsförmedlingens misslyckande - inte den enskildes. 

På förvaringsplatserna för fas 3are får många göra ordinarie arbeten utan lön och utan de fem jobbskatteavdrag som andra arbetande eller fas 3ares arbetskamrater gör, vilka har riktig anställning.

Sedan finns de som stöttar möjligheten att använda fas 3are som inkomstkälla, de iskalla anordnarna av fas 3 platser, vilka som affärsidé har att förvara fas 3are så billigt som möjligt och för detta få 5000 kr per person - skattefritt varje månad - som fångvaktare av dessa personer. Skammen att vara anordnare är så stor att dessa är hemliga och platserna där ofoget pågår likaså.

Man kan se dessa samvetslösa personer som ägare av straffarbetsanstalter eller förvaringsanstalter.

Så länge det finns personer som utan skam låter sig användas som statens bestraffningsverktyg och utan skam tjänar pengar på andras olycka kan fas 3 finnas kvar.

FAS 3 deltagarna har inget val antingen lyder de eller kastas de ur fas 3, söker socialbidrag och får avslag då de bevisar att de inte stått till arbetsmarknadens förfogande genom att inte följa arbetsförmedlingens fas 3anvisning.

Men som sagt, facken ska varken stötta inflation eller fas3 och dess anordnare.