Google

Translate blog

lördag 11 januari 2014

Privata jobbförmedlare inte bättre, blir mest CV-skrivande även hos dessa. Arbetsförmedlingen i övrigt har snart enbart kontroll o kontroll på sin agenda.Citat: Chanserna att få ett jobb är lika, vare sig du får hjälp av Arbetsförmedlingen eller ett privat företag som de anlitat. Det visar en färsk studie.

 --- Studien visar inte på någon skillnad i resultat, vad gäller andelen som fått jobb. Men de arbetslösa själva är mer nöjda med den hjälp de fått från de privata aktörerna. Studien visar också att de som fått stöd av privata aktörer varit mer aktiva i att söka jobb. Slut citat.

Troligen ligger detta i att de privata inte ses som ett kontrollorgan i första hand av den arbetssökandes rätt till a-kassa. Inte är lika svåra att få kontakt med och att de privata inte ser arbetssökande som i första hand fuskare o lata utan som något de måste vara rädda om som egen inkomstkälla.

Men jobb får arbetssökande inte mer av privata arbetsförmedlingar. Detta då även dessa har ett systemfel att de lägger över jobbsökeriet på den arbetslöse.

En lösning som inte ger mycket då kontaktlösheten på arbetsmarknaden måste vara något som arbetsförmedlare ska överbrygga, istället för att låta arbetssökande skriva o skicka CV hit och dit, tills dessas namn blir ökända på arbetsplatserna.

Inte heller ska arbetsförmedlingar i första hand vara ett kontrollorgan av arbetssökandes rätt till ersättning.

De ska vara arbetsförmedlare - länken mellan arbetsgivare o arbetssökande - inget annat.