Google

Translate blog

söndag 12 januari 2014

Arbetsförmedlingen blir mer o mer en kontrollorganisation och inte en arbetsförmedlarorganisation.Fler o fler arbetssökande får genom erfarenhet vid arbetslöshet besviket en upptäckt de aldrig tänkt sig. Arbetsförmedlingen är idag i första hand  en kontrollstation av arbetssökandes rätt till ersättning, inte en arbetsförmedlande organisation. Arbetssökandet får den arbetssökande göra bäst den kan. Stöd får denne inte!

Många före detta Saab arbetare fick uppleva vad arbetsförmedlingen av idag innebär.

Citat: Förvirring och besvikelse över Arbetsförmedlingens insats.
--- Intervjuerna visar att arbetarna generellt sett inte är nöjda med Arbetsförmedlingens insats. De talar om att det var svårt att få tag på handläggarna, att vissa av dem var nonchalanta 
--- Flera personer blev ställda när de förstod att de inte skulle få någon hjälp från Arbetsförmedlingen. De kände inte till förmedlingens ändrade uppdrag, som innebär att man bara ger stöd till vissa prioriterade grupper. Slut citat.

Vilka de prioriterade grupperna är framgår inte och jag har inget svar på det. Finns de eller är de nyanlända flyktingar?

Arbetsförmedlingens primära uppgifter idag är kontroll av arbetssökandes rätt till ersättning och senast att de söker jobb utan stöd o hjälp.  Men nu ska även privata aktörer som arbetsförmedlingen köper tjänster från kollas. Troligen är det coachingfirmorna som avses, fas 3 anordnare kollas sällan eller aldrig om inte någon fas 3are anmäler konstigheter till Arbetsförmedlingen.


Men kontrollökningen nu innebär följande. Citat: Arbetsförmedlingen skärper kontrollen av privata aktörer. Nästa år satsar förmedlingen ytterligare mellan 10 och 15 miljoner kronor på kontroll. --- Mer kontroll betyder färre arbetsförmedlare. Orsaken är att Arbetsförmedlingen får en klumpsumma till all förvaltning. Det vill förmedlingen ändra på och föreslår att pengarna för kontroll ska tas från anslaget för inköp av privata tjänster. Slut citat.