Google

Translate blog

måndag 13 januari 2014

Otrygga jobb ska bestå enligt ”arbetslinjens” principer, arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson har talat!Citat: EU-kritiken biter inte på regeringen.--- EU-kommissionen har kritiserat Sverige vid upprepade tillfällen under flera år. Nu hotar kommissionen med att dra Sverige inför EU-domstolen. Regeringens svar till kommissionen går ut på att frågan behöver utredas ett varv till – trots två tidigare utredningar.

--- Hillevi Larsson (S) hänvisade till TCO:s utredning från i somras. Den visar att 65 000 människor har varit anställda på visstid i fem år eller längre. Det är ännu ett skäl att utreda på nytt, enligt Elisabeth Svantesson. Slut citat.

Att föreslå något till Elisabeth Svantesson - oberoende av om det är från EU eller oppositionen - är som att köra huvudet i en vägg. Ingen reaktion.

Troligen är otrygga anställningar en del av ”arbetslinjens” flum där det som vi nu sedan en tid fått veta finns en dold agenda innefattande en framtid med en låglöneklass. Det är väl denna som skapas nu genom att skrämma svenska folket för vad som händer om de inte tar ett lågt betalt arbete. De kan då placeras i fas 3. I denna ingår kontinuerligt lägre a-kassa genom inflationen. En a-kassa som inte höjts sedan 2002 och som utöver det sänkts för de mest behövande med 15%. Utöver det beskattas de med a-kassa lika högt som 2006. Medan de med arbete fått fem jobbskatteavdrag - förutom årliga löneökningar - hittills.

Nog arbetas det i det dolda för en låglöneklass. Beslutet i riksdagen 2011 att fas3skulle bort resulterade i att alliansen bytte namn på tramset till sysselsättningsfasen och så ansågs det att fas 3 var borta! Men begreppet och åtgärden är kvar, ett namnbyte löste inget. Det var bara är en dimridå för folket.

Vi hade en iskall arbetsmarknadsminister som hette Hillevi Engström då. Vi har nu fått en ännu mer känslolös och iskall arbetsmarknadsminister med namnet Elisabeth Svantesson.