Google

Translate blog

tisdag 14 januari 2014

Nobelpriset i ekonomi ses som icke lika värdefullt som övriga av media anser Per Krusell, professor i nationalekonomi. Men det är inte sant. Alliansen körde på med gasen i botten och förstörde tiotusentals liv och livsmöjligheter. Alliansens arbetsmarknadspolitik bygger på de som fick nobelpriset 2007.Citat: Ekonomisk forskning beskrivs i medier som något besläktat med allmänt tyckande. --- Exempelvis har SvD i sin rapportering på Nobeldagen åtminstone tre år i följd inkluderat faktarutor för de andra prisen men inte ens nämnt att ekonomipriset delas ut

 — man låtsas som om det inte finns – och detsamma hände tyvärr även i DN i år. Ekonomipriset är utan jämförelse det största forskningspriset i världen inom samhällsvetenskapen och har i andra länder, enligt tillgängliga mått, lika hög status som Nobelprisen. Slut citat.

De tre ekonomipristagarna 2007 var Leonid Hurwicz, Eric Maskin, och Roger Myerson, vars teorier om att en låg a-kasseförsäkring skulle göra att fler fick arbete på grund av att de sökte fler arbeten. Idag vet vi att sambandet mellan dessa ting inte existerar då alliansen misslyckats totalt genom att för full gas köra denna teori och arbetssökandes antal enbart ökat.

Låga försäkringar för de utan arbete i form av a-kassa, hårda krav på de utan arbete, kontroll, kontroll och åter kontroll - utöver de ska de arbetssökande själva ansvara för om de får arbete eller ej.

Detta är den så kallade arbetslinjen, vars rätta namn är arbetssökarlinjen och som vi för ett tag sen fick bekräftat, linjen som ska skapa en låglöneklass.

Dessa tre ekonomipristagare är ledstjärnan när det gäller den ekonomiska teorin för Anders Borg och övriga i alliansen. Vi har sett att den inte fungerar för de som segregeras och blir utanför i samhället. Men många vägrar inse systemfelet i teorin och ser sig blinda på att de får jobbskatteavdrag.

Att det sedan är på bekostnad av arbetssökandes och sjukas ekonomi, nedmontering av vård o skola är en annan sak.

Så nog får vissa ekonomipristagare uppmärksamhet, de som fick detta 2007 - över förväntan - det skapade en nedåtgående spiral av välfärds Sverige.

Att skapa för stor tro till teoretiker som de som får ekonomipriser kan bli katastrof - likt det blev i vårt land - för arbetssökande och sjuka.