Google

Translate blog

lördag 18 januari 2014

Att regera utan ansvar på hur reformer ger effekt på samhället är att regera som alliansen, kortsiktigt och utan ansvar för framtiden.Citat: Stärk demokratin. Det är en demokratisk brist att partierna söker väljarnas
förtroende utan att redovisa en opartisk bedömning av reformförslagens
samhällsekonomiska effekter. Slut citat.

Vi ser det mer o mer hur jobbskatteavdragen blivit ett valfläsk och det så stort att alliansen lånar för att sänka skatten för en utvald grupp i samhället. De med en anställning.

Att låna till skattesänkningar är den ultimata oansvarigheten inför framtiden.
Samtidigt finns besparingskrav på vård o skola från kommuner då skatteintäkterna inte räcker!

Samtidigt har privata aktörer i vård o skola fått fria händer att tjäna pengar på dessa områden av skattefinansierad verksamhet.

Samtidigt är a-kassan på samma nivå som 2002 minus 15 % för de som varit längst arbetslösa. Skattesatsen för dessa är även betydligt högre än för den med samma inkomst av arbetsuppgifter hos en arbetsgivare. Inflationsskydd existerar inte och hur lågt alliansen önskar att a-kassan ska bli per automatik redovisas inte och inte konsekvenserna heller för den enskilde, eller samhällets kostnader om försörjningsstöden ökar än mer.

Utförsäkringen av sjuka är en skam för Sverige. Den behöver inte nämnas, alla förstår idiotin av detta idag.

Men alla ovanstående ting är reformer skapade av alliansen och det innan en konsekvensutredning gjorts och troligen aldrig görs, då politiken är den oansvarigaste som förts i svensk historia i nutid!

Såvida man inte ser den som en omformning av svensk politik, där klasstänkandet åter ska konstrueras.

Utanförskapet har ökat katastrofalt men i alliansens ögon ses den minska, genom att de sjuka tvingas söka arbeten. Man ser jobbsökande som minskat utanförskap, hur de nu kan få det att gå ihop.

Fas 3 behåller de oberoende av protester mot systemet, anordnare av platser inom detta gör en ekonomiskt lönande affär där allt som behövs är en lokal, bord, stol och klocka att hålla tiden, för inlåsning av dessa olyckliga segregerade personer. Personer vilka får noll hjälp, stöd eller svar om de frågar en arbetsförmedlare något, om det inte har med nyplacering av fas 3 plats att göra.

Arbetsförmedlarnas primära uppgift är istället att kontrollera att arbetssökande sänder in rapporter månadsvis som bevisar att de söker jobb själva. Resultatet blir att arbetslösheten ökar än mer.

Kontaktlösa arbetstagare på arbetsmarknaden får nästan aldrig arbete, hur höga bidrag än staten delar ut för detta till arbetsgivarna för att anställa fler.

Den tid då arbetsförmedlare skapade kontakter i arbetslivet och tog med sig en arbetssökande är borta. Idag skapas enbart kontakter till hemliga fas 3 anordnare där arbetslösa kan döljas för allmänhetens ögon.

Skambeläggande platser där varken fas 3are eller anordnare vill ses i media eller bland allmänheten.