Google

Translate blog

söndag 19 januari 2014

Fredrik Reinfeldt missgynnar som vanligt alla som inte har arbete med fortsatt ekonomisk segregation och öppnar samtidigt dörren något för att Sverigedemokraterna kan få vara med i en framtida regering.Citat: – Den som nu pekar finger till mig och säger att det behövs inga skydd för minoritetsregeringar, ingen respekt för finanspolitiska regler, lite oklart om SD ska vara isolerat från politiskt inflytande

 --- Den viktigaste förändringen som sker nu vid årsskiftet för vanligt folk i den vardag som finns här utanför, det är att breda grupper av låg- och normalinkomst­tagare får kraftiga förbättringar, både när det gäller sänkt inkomstskatt och att den differentierade a-kassan tas bort, att breda löntagargrupper får en lägre a-kasseavgift. Det här är ett årsskifte som är väldigt mycket nya Moderaternas. Slut citat.

Fortsatt försämring av den ekonomiska ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen för de arbetssökande och fortsatt lönsamhet för att låsa in långtidsarbetslösa i fas 3 hos en anordnare under 2014. Enbart de med en anställning  får en förbättring 2014.

Sänkningen av a-kassan innebär att de med arbete får betala samma summa per månad till kassan som arbetslösa gjort innan. Arbetslösa har tidigare fått en lägre avgift, nu blir den lika för alla.

Sverigedemokraterna har jag påstått kommer att ingå i en regering tillsammans med alliansen, eller enbart moderaterna, efter valet 2018. Jag tror inte det blir detta år, fast Fredrik Reinfeldt enligt ovan börjar mumla lite om ett ev. regeringssamarbete ovan.

Isolationen av SD kan snart brytas, tankarna uttalas ovan av Fredrik Reinfeldt. Kanske tankarna är så långt gångna att det redan efter valet kan bli så att Fredrik Reinfeldt tar in dem för att stoppa en rödgrön regering om det är enda lösningen för att stoppa omdaningen av Sverige och segregationspolitikens fortsättning. 

Alternativt tar Fredrik Reinfeldt hjälp av SD vid en valförlust för att stoppa en rödgrönas stopp av fas 3, stopp av utförsäkring av sjuka och stopp för att höja levnadsstandarden för arbetssökande som lever på a-kassa efter alliansens totala fiasko som arbetsmarknadspolitiker.