Google

Translate blog

tisdag 21 januari 2014

Skattesänkningar går före välfärd i framtiden för Moderaterna och deras lydpartier. Löfte om ett sjätte jobbskatteavdrag snarast möjligt går före allt annat.Välfärdssamhällets nedrustning går hand i hand med jobbskatteavdragen.

Det femte som nu ska gälla fick alliansen låna till för att få igenom i budgeten. Samtidigt blir det mindre pengar över till vård, skola och omsorg.
Den usla a-kassan som inte höjts sedan 2002 och som beskattas enligt 2006 års skattetabell och de som får denna usla ersättning får inga jobbskatteavdrag alls även om de hamnar i fas 3 och arbetar här åtta timmar om dagen.

Någon 4 veckors ledighet kan de få kallat tillfälligt uppehåll om de stannar på hemorten den tiden.  Men inte lagstadgade fem veckors, som alla andra i arbete. Arbetet ses som åtgärd och betalas inte till de arbetande utan till den som anordnat arbetena inom fas 3, med 5000 kr skattefritt för varje arbetstagare.

A-kassan som ev. betalas ut till de arbetande - eller i en del fall enbart förvarade mellan 8.00–17.00 - är inte inflationsskyddad utan blir mindre värd år för år. Många har dock inte rätt till ens detta utan får söka socialbidrag.

Utförsäkringen av sjuka fortsätter. Få medier skriver längre om detta då människor numera vant sig vid att sjuka ska kontrolleras,  lika hårt som arbetssökande.

Citat: Sverige är nere på EU:s genomsnittliga skattenivå om sex, sju år, om vi fortsätter i samma takt som idag. Från att ungefär 50 procent av bruttonationalprodukten gick i skatt till exempelvis skolan, trygghet när vi blev sjuka och försvaret är vi nu nere i 45 procent.

Till allas förvåning faller då resultaten i skolan, cancersjuka tvingas jobba och vi kan bara försvara landet i en vecka.

--- Det handlar om ideologi, oavsett effekt, oavsett om det faktiskt finns pengar så vill Anders Borg sänka skatten. Det har varit det allt annat överskuggande målet sedan den minut han klev in på finansdepartementet.

Anders Borg är på det sättet en av de mest ideologiskt drivna politiker vi har i landet.
Han har också lyckats, i och för sig till priset av att skolan faller dramatiskt i internationella mätningar och arbetslösheten är högre i dag än när han tillträdde.
Men skatten har sänkts, rejält. Slut citat.

Detta var vad moderaterna menade 2006 och fick mandat att fortsätta med 2010 att omdana svenska folket till ett ”vi och dom” samhälle, där sjuka och arbetslösa skulle ses som skambelagda bidragstagare.

Allt skallat ut i nonsensutropet ”arbetslinjen” vilken ska ses synonymt med segregations och utanförskapande och ett ökande av arbetssökande.

Målet är en låglöneklass och usla villkor för den som inte får arbete eller är sjuk för länge. Ansvaret för arbetslösheten ska ligga på den arbetslösa själv och slutstationen ska vara fas 3 och socialbidrag vid misslyckande.

Arbetsförmedlingen ska i första hand kontrollera den arbetssökandes rätt till ersättning, vilket är motsatsen till tidigare då arbetsförmedlingen skulle använda ett då inarbetat kontaktnät för att få in arbetslösa på arbetsplatser igen.
Idag är detta ersatt av jakt på fas 3 anordnare för slutstationen fas 3 för de som inte lyckats få arbete, på grund av usla kontaktnät.