Google

Translate blog

onsdag 22 januari 2014

LO ropar efter en arbetsförmedling som förmedlar arbeten stället för att administrera kontroll av arbetssökandes ekonomiska ersättningsrätt.Förr fanns i arbetsförmedlingens garn flumkurser för arbetssökande. De är borta numera. Idag finns istället kontrollhysteri av arbetssökandes jobbsökeri, vilket är lika meningslöst för att få ut personer på arbetsmarknaden.

Tidigare, för mycket länge sedan, förmedlade arbetsförmedlingen arbete, inget annat. Stämpling av arbetslösas arbetslöshetsersättning på papper gick på löpande band då detta inte var huvudmålet. Många gånger fick arbetssökande dagligen gå till AF för en stämpel men då fick de även dagliga tips om jobb. Arbetsförmedlare ringde upp arbetsgivare eller så fanns arbetsgivare på morgonen på plats och tog med sig en arbetssökande direkt för ett jobb för dagen eller omedelbar anställning.

Detta kallar jag arbetsförmedling. Dagens arbetsförmedling handlar om kontroll av ersättning till arbetslösa och inte om kontaktsökande till arbetsgivare och arbetslös.

Alliansens politik är att ge upp. De kallar ex. fas 3are för personer som aldrig kommit in på arbetsmarknaden. Sanningen är att de flesta i fas 3 är äldre med långt arbetsliv bakom sig. Få ungdomar eller äldre som aldrig haft ett arbete finns här.
LO önskar en arbetsmarknadspolitik och inte en förvaringspolitik .

Citat:  LO vill ha en arbetsmarknadspolitik som satsar på yrkesutbildning för arbetslösa, en individuell bedömning av vad den arbetslöse behöver för att få ett jobb och närmare kontakt mellan arbetslösa och Arbetsförmedlingen

--- Hon säger att bara en tredjedel av insatserna i jobb- och utvecklingsgarantin går ut på att stärka den arbetslösa. Resten av insatserna handlar om att bli bättre på att söka jobb.

När det gäller banden mellan de arbetslösa och Arbetsförmedlingen är problemet att kontakterna mellan förmedlare och en arbetslös är för få. I stället borde Arbetsförmedlingen se till att lära känna de arbetslösa ordentligt och skaffa sig goda kontakter med arbetsgivarna. Slut citat.

Läs citatet det säger allt om hur arbetsförmedlingen borde fungera igen!
Men det är inte arbetsförmedlingens skuld att det inte fungerar idag. Det är ordergivningen från regeringen och Svantesson som är orsaken till att arbetsmarknadspolitiken inte fungerar och att fas 3 ännu existerar.

Hur arbetstagare kunnat hamna i fas 3 är ingen gåta. Med en fungerande arbetsförmedlingen skulle aldrig jobb och utvecklingsgarantin med slutfas 3 funderats ut. Jobb och utvecklingsgarantin är ett tecken på en misslyckad arbetsmarknadspolitik när arbetsförmedlare används som kontrollanter istället för arbetsförmedlare.

Ordern om detta kommer från alliansen. Likväl anser dessa kufar i alliansen med Svantesson i spetsen att arbetsmarknadspolitiken fungerar!

Fungerar, jodå, med att segregera människor ekonomiskt och låta fas 3-anordnare tjäna pengar på arbetssökandes olycka och arbetsförmedlares misslyckande, genom alliansens segregationspolitik där man tror att bidrag kallade stöd till arbetsgivare är en lösning.