Google

Translate blog

torsdag 23 januari 2014

Visst Fredrik Reinfeldt, du har rätt, din politik är ett tydligt fortsatt ekonomiskt segregerande och utanförskapande av arbetssökande och sjuka.Fredrik Reinfeldt säger följande inför 2014 när han ser faran av att inte få fortsatt mandat att regera, citat: Min övertygelse är att varje människas utgångspunkt är en vilja att leva ett gott liv. Slut citat.

Man häpnar över uttalandets naivitet, när man ser hur alliansens politik har verkat i verkligheten.

Arbetslösa som fått en allt sämre ekonomi genom att a-kassan är på samma nivå som 2002. Förutom för långtidsarbetslösa som har fått en 15 % sänkning av denna nivå.
Fas 3 finns kvar, där långtidsarbetslösa förvaras eller får arbeta med ordinarie uppgifter numera, vilket inte var tillåtet för ett år sedan. Men nu ses mellan fingrarna med då det är svårt att hitta anordnare annars till fas 3 utstötta.

Nu gäller istället tidsaspekten, på plats mellan 8.00–17.00 om det under denna tid handlar om riktiga arbetsuppgifter eller förvaring är betydelselöst numera.
Arbetsuppgifterna ska göras utan lön och utan jobbskatteavdrag

Skatt på a-kasseersättningen, vilket är vad som kan fås, ska beskattas likt löner o a-kassa beskattades 2006.

Sjuka ska utförsäkras och därmed aldrig kunna slå sig till ro, oberoende av om de har en kronisk, obotlig sjukdom. De ska störas och förstöras kontinuerligt. Detta ser alliansen som att de kommit ur utanförskapet. Man ser utanförskap som att en person inte söker arbete. Otroligt naivt som allt annat i alliansens människosyn. Krasst och kallt.

Vad menar han då med orden i citatet ovan? Troligen det han säger. Men alliansen har aldrig dolt att deras uppgift är att segregera sjuka och arbetslösa ekonomiskt.
Men vad är meningen med hans uttalande ovan? Kan det vara riktat enbart till dem med ett arbete?

Säkert är det så, men då ingår uttalandet i deras dolda agenda. Man ska läsa mellan raderna. Men fult är uttalandet, då vi som ser verkligheten kan läsa mellan raderna vad som åsyftats och vilka han vänder sig till konkret.

Samtidigt lockas ickepolitiskt intresserade och personer med arbete och friskhet att se detta uttalande som något som gäller alla. Att de utan arbete ska få ett. 
De sjuka bli friska och alla ska räknas och få en bra ekonomisk standard likt de själva har genom jobbskatteavdrag och årliga avtalshöjningar.

Uttalandet i citatet är ett skamligt uttalande då det ironiserar över arbetssökande och sjuka!