Google

Translate blog

lördag 25 januari 2014

Avregleringarna har kostat oss mycket. Men alliansen hyllar eländet. Fredrik Reinfeldt bryr sig inte, ideologi går före effekter.Citat: Avregleringarna av tidigare statliga monopol, såsom järnvägen, elmarknaden och apoteken, har kostat staten miljarder kronor. Slut citat.

De är våra pengar vi betalar i skatt för att ha en trygghet vid arbetslöshet, sjukdom eller för skolans fungerande men alliansen betalar till privata riskkapitalföretag! Företag som tjänar pengar på välfärden vi haft och nu snart kan titta i stjärnorna efter.

Avreglering av skolan, järnvägen, vården och apoteken för att nämna några områden. Resultat: Segregerande skolor där privata skolor väljer ut vilka elever de ser som lönande att ta in. Misskötsel i vården på grund av besparingar på personal så ägarna för dessa privata företag kan få millionvinster på våra skattepengar!

En järnväg som krånglar dagligen och där spåren börjar rosta ihop. Apotek i mängder. Men apotek som inte har medicin hemma och vilka ej kan se om grannapoteket har medicin hemma  om detta inte ingår i samma ägarkoncern.

Kostnader för skattebetalarna enligt ovan men allt enligt alliansens plan för avreglering och omfördelning av resurser. Allt för att skapa ett samhälle där vissa gynnas medan andra ska lida för att de är sjuka eller arbetssökande. Där vård av cancersjuka i första hand går till de som betalar den själva övriga får vänta i kön.

Samhället skapar segregation och är nöjt med detta. Att påstå att det skapar utanförskap ses som bluff då alliansens begrepp utanförskap innebär att de som inte är arbetssökande är i utanförskap. Arbetssökande utan en ekonomi det går att leva på eller är för sjuka för att arbeta ska enligt dem likväl vara arbetssökande för att inte ses som att vara i utanförskap.

Därmed anser alliansen att man minskat utanförskapet. Vad anser vi andra?
Jag anser tvärtom! Utanförskap är att inte kunna leva som arbetssökande,  få vända på slantarna och placeras i fas 3, vilket är det ultimata utanförskapet. Att tvingas vara till en ickeexisterande arbetsmarknads förfogande som sjuk, om man är sjuk ”för länge” ser jag även som utanförskap.

Två områden där alliansen inte ser utanförskap utan en flummig ”arbetslinje” vilken ska tydas som en arbetssökarlinje o inget annat.
En gång till behövs det påminnas.

Citat: Tåg som inte kommer i tid, apotek som saknar mediciner, ­äldre som vanvårdas och skolor som går i konkurs. Regeringens ­privatiseringar har fått allvarliga följder. Nu riktar även Riksrevisionen stark kritik.
--- forskning och fakta ­spelar liten roll för Fredrik Reinfeldt. Han privatiserar av ideologiska skäl. Slut citat.