Google

Translate blog

söndag 26 januari 2014

Bostadsbristen är en medveten politik av alliansen. Målet är en avreglerad hyresmarknad. Svårigheten att hyra o köpa bostad ska förvärras för arbetslösa o sjuka. Prioritering: nya jobbskatteavdrag.Citat: Riksbankschefen Stefan Ingves är i en DN-intervju fortsatt bekymrad över svenskarnas skuldsättningsgrad, som fortsätter att öka. Utvecklingen kan leda till en ny finanskris menar han. Ingves efterlyser en bred politisk kommission för att utreda alla alternativ.

--- Problemet med skuldsättningen i Sverige måste lösas genom att det byggs fler bostäder, så att priserna sjunker på det befintliga beståndet, menar bostadsministern Stefan Attefall, (KD).

--- Även Socialdemokraternas recept är ökat byggande.

---  – Jag tror att man med vår byggpakt kan lösa en del av de problemen med att det byggs för lite. Problemet är att regeringen vägrar att sätta till pengar för studentbostäder och mindre hyresrätter och i stället lagt pengarna på skattesänkningar, säger Magdalena Andersson. Slut citat.

En medveten politik för att skuldsätta svenska folket förs just nu. Genom att skuldsätta folket blir det ett lydigt redskap när det gäller att arbeta för lägre lön i framtiden, för att slippa konkurs.

Så var målet även  med egnahemsrörelsen för länge sedan, att skuldsätta svensken för att få en egen bostad, då arbetade denne bättre och mer för att kunna betala av på skulden. Personen vågade inte ställa krav för risken att avskedas eller ses som inte behövlig,  då skulden skulle betalas.

Samma sak idag. Att fler hyreshus inte byggs beror på allt prat under senare år om en avreglerad hyresmarknad. Genom detta anses marknadshyror öka utbudet. Hur? Enbart genom att de utan arbete eller mycket lågavlönade och sjuka inte kan hyra då på grund av priset. Istället ökar utbudet för de med en lön och ett arbete och härmed får fler av dessa en bostad.

Att bygga nytt innebär fler lägenheter, men dyra sådana då subventioner för att alla oberoende av arbete eller ej då ska kunna hyra en ny bostad. Detta får  inte förverkligas inom alliansens segregationspolitik.

Stefan Ingves förslag får inget gehör då utredningar kan sätta fingret på hur alliansens politik segregerar bostadssökande.

Bostadsminister Stefan Attefall låtsas att något annat än avreglerad hyresmarknad med marknadshyror är på väg för att lugna bostadslösa.

Inget är på väg för att förbilliga bostadsbyggandet och därmed hyrorna för dessa.
Magdalena Andersson sätter fingret på den känsliga punkten. Den att alliansen inte är intresserad av något annat än skattesänkningar i första hand.

Skatten ska ner till medelskattnivån i Europa och för detta måste det sparas på sjuka och arbetslösa för att ytterligare jobbskatteavdrag ska vara vägen till detta. Ett sjätte diskuteras redan så fort ekonomin tillåter.

Detta ska prioriteras före allt annat i alliansens ideologi.

Att sedan de arbetslösa blir fler och får allt svårare att klara sin ekonomi är betydelselöst för alliansen. Att människor utförsäkras likaså.

De är ju arbetssökande och de utförsäkrade ses inte som sjuka utan som arbetssökande och då är de inte i utanförskap oberoende av hur svårt de har det med sin ekonomi och sin kroniska sjukdom.