Google

Translate blog

tisdag 28 januari 2014

KD talar med kluven tunga igen. Motsägelsefullt så det osar om välfärd och privata initiativ.


 
 
Citat: Kristdemokraterna drev på för att Sverige, som sista EU-land, skulle få en skattereduktion för gåvor till civilsamhället. Reformen är viktig i sak och har samtidigt ett starkt symbolvärde. Genom skatteavdraget uppmuntras människor att, på eget initiativ, engagera sig och att bidra till en bättre värld. --- Ingen behöver tvivla på att Kristdemokraterna står upp för ett starkt, skattefinansierat, socialt skyddsnät. Det är en självklarhet för oss. Slut citat.

Välfärden ska i första hand solidariskt betalas av svenska folket anser jag. Detta för att vi alla ska ha en trygghet om vi blir sjuka eller arbetslösa. Inte som i USA där frivilliggåvorna är grunden och ex socialbidragen mycket låga och de som får dessa förödmjukas offentligt i många teve-shower. Ex i Oprah Winfrey show där programledaren undrar om de inte ska ta ett arbete istället. Sanningen är att nästan ingen som kan få ett arbete inte gör det varken här eller i USA:

Denna trygghet har alliansen tagit ifrån oss med en accelererande försämring av a-kassan. Denna ligger på samma nivå som 2002 minus 15 % för de som bäst behöver den, de skambelagda långtidsarbetslösa, vilka sitter av sin tid 9 timmar varje vardag hos en anordnare vilken får 5000 kr skattefritt för att förvara dem!

Ibland just bara förvaring den tid de ska vara på plats, vilket sedan ett år tillbaks är viktigare än en meningsfull sysselsättning hos anordnaren, alternativt används dessa stackars själar som gratis arbetskraft utan jobbskatteavdrag istället betalar dessa samma skatt procentuellt som alla med arbete gjorde 2006 innan alla dessa jobbskatteavdrag kom. Utöver detta är även anordnarna skambelagda och därför hemliga för allmänheten.

Arbetslöshetsförsäkringen är inte, i motsats till socialbidrag eller pensioner, basbeloppsskyddade, utan köpkraften försämras år för år genom inflation och avgiftshöjningar.

Utförsäkringen av sjuka vet alla vilken iskallt omänsklig åtgärd denna är, så den nämns bara så här.

Men att gåvor ska ta över välfärden är en skam. Men något som är vanligt i bl.a. USA. Välgörenhetsorganisationer får ta över där staten lämnat välfärden för alla. Medlidandet får ta över. Innebärande att vissa personer inte ger ett öre och andra allt de kan. Orättvisan råder, frivilligheten att ge råder. Skamligt!

Men uttalandet från KD ovan att de står för ett starkt socialt skyddsnät är en lögn. Läs bara ovanstående behandling av arbetssökande och utförsäkringens omänsklighet. Lägg till den usla segregerande skolan av idag och besparingarna på vård och omsorg, för att inte tala om det senaste jobbskatteavdraget, vilket alliansen fick låna till och som majoriteten av svenska folket inte önskade.

Men som alliansen körde igenom med KD:s hjälp och som enda effekt får ökad ekonomisk segregation av arbetslösa mot arbetande. Plus självklart än mindre pengar till vård, skola och omsorg.